Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Samorządowe dochody z opłat wodnych w nowym roku

16.01.2018

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Ustawodawca przesądził, że opłaty za korzystanie z wód są uiszczane na rachunek bankowy Wód Polskich i nie podlegają obowiązkowemu podziałowi. Nowe Prawo wodne pozbawia więc jednostek samorządowych udziału we wpływach z tego tytułu.

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowego Prawa wodnego spowodowało, że gospodarka wodna przestała być jednym z zadań samorządu województwa. Natomiast w świetle ustaw samorządowych, gospodarka wodna nadal pozostaje jednym z zadań jednostek samorządu powiatowego i gminnego. Znajduje to rozwinięcie w art. 403 ust. 1-2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowiącego, że finansowanie ochrony środowiska jest zadaniem tych jednostek samorządowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://archiwum.rp.pl/artykul/1363859-Samorzadowe-dochody-z-oplat-wodnych-w-nowym-roku.html#.Wl25TrziZhE 

Źródło: Rzeczpospolita, 16 stycznia 2018

Bądź na bieżąco z DZP