Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport "Energetyka wiatrowa w Polsce"

31.10.2011

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, kancelaria DZP i firma TPA Horwath prezentują raport na temat energetyki wiatrowej w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska umocniła swoją międzynarodową pozycję jako kraj atrakcyjny dla inwestorów. Podczas globalnego kryzysu finansowego najbardziej widocznym przejawem tej pozycji jest jak dotąd to, że Polska jako jedyny kraj w Europie zdołała uniknąć recesji gospodarczej. Złożył się na to szereg sprzyjających czynników, takich jak stymulujące działanie wcześniejszej obniżki podatków, napływ funduszy europejskich, rozmiar i aktywność popytowa rynku wewnętrznego, wzmacniające eksport osłabienie złotego, a także rozsądna polityka pieniężna, finansowa i gospodarcza państwa.

Tak pożądana obecnie stabilność gospodarcza, obecna w Polsce, jest pozytywnym skutkiem przeprowadzanej od ponad dwudziestu lat transformacji gospodarczej. Począwszy od gospodarki centralnie planowanej, opartej na państwowym przemyśle i rolnictwie, do zbudowanej na usługach i dynamicznie działających prywatnych małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki wykorzystaniu „przewag zacofania”, możliwa stała się modernizacja wielu gałęzi gospodarki przy wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Korzystają na tym zwłaszcza sektory innowacyjne – m.in. energetyka wiatrowa.

Poprawiająca się atrakcyjność inwestycyjna Polski przejawia się w coraz lepszych lokatach, które kraj zajmuje w raportach konkurencyjności opracowywanych przez międzynarodowe instytucje badawcze i firmy doradcze. Atrakcyjność sektora produkcyjnego dla inwestorów zagranicznych została doceniona w rankingu opracowanym przez FDI Intelligence (Financial Times), w którym Polska zajęła pierwsze miejsce w Europie, a trzecie na świecie. Konkurencyjność prowadzenia interesów w Polsce została potwierdzona awansem w rankingu opracowanym przez firmę AT Kearney dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej krajów. W ostatniej edycji Polska awansowała z miejsca 22 na miejsce 6, jako kraj bardzo atrakcyjny dla nowych inwestycji bezpośrednich. Odnawialne źródła energii zyskują bardzo dużą popularność na świecie, a Polska, dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej, ma szansę na ekologiczną, niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, czy też wypełnienie wymogów unijnych dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pomimo poprawy sytuacji, nadal utrudnieniem przy uruchamianiu nowych farm wiatrowych pozostaje stan infrastruktury przesyłowej i wydłużające się procedury administracyjne. Z drugiej strony, konieczność intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej to kolejne możliwości inwestycyjne.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych dostarcza nie tylko modnej, ekologicznej, zwykle bezemisyjnej energii elektrycznej, ale stanowi także element uniezależniania się od paliw kopalnych – które, jak by nie patrzeć, są ograniczone i wyczerpują się. Nie jest to już tylko moda, konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł zrozumiały nawet największe potęgi gospodarcze świata.

W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wielu inwestorów pyta o źródła sukcesu Polski. Odpowiedź jest prosta – ciężko pracujemy na swój sukces.

Bądź na bieżąco z DZP