Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Artykuł: Obowiązkowe wodomierze już za trzy lata

20.02.2018

Autorzy:
Maciej Białek

Do 31 grudnia 2020 r. Wody Polskie zostały zobowiązane do wyposażenia podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłaty za usługi wodne w stosowne przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej - chyba że dany podmiot już taki przyrząd posiada lub poniesie koszty jego wyposażenia we własnym zakresie. Do tego czasu ustalenie wysokości opłat następuje na podstawie: określonego w pozwoleniu celu i zakresu korzystania z wód oraz pomiarów dokonywanych przez organy w ramach kontroli lub ustaleń z przeglądów pozwoleń. Można by przyjąć, że perspektywa trzech lat pozostaje dosyć odległa. Jest to jednak wrażenie błędne

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 lutego 2018

Bądź na bieżąco z DZP