Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Handel EUA a MIFID 2

06.02.2019

Autorzy:
Natalia Jankowska

Jeżeli operator instalacji EU ETS zamierza w 2019 r. handlować kontraktami pochodnymi na EUA, to w pierwszym kwartale 2019 r. musi przeprowadzić testy weryfikujące czy może handlować pochodnymi EUA bez zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej. Najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. musi też poinformować KNF.

EU ETS

W ciągu ostatniego roku cena jednostek EUA wzrosła kilkukrotnie. Utrzymujące się na wysokim poziomie ceny EUA stanowią niemałe wyzwanie dla tych przedsiębiorstw przemysłowych, które należąc do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, nie otrzymują wystarczającej liczby EUA do wypełnienia obowiązku ich umorzenia. Problem może dotyczyć m.in. energetyki, rafinerii, hutnictwa, cementowni, zakładów chemicznych czy producentów papieru. Wśród możliwych przyczyn tej raptownej zmiany w wycenie EUA wskazuje się zwiększające się zainteresowanie tym instrumentem pośród banków, domów maklerskich i innych instytucji finansowych. Od początku 2018 r. bowiem wszystkie bez wyjątków kontrakty dotyczące EUA są instrumentami finansowymi.

MIFID 2: EUA zawsze instrumentem finansowym

Od początku 2018 r. stosuje się w UE dyrektywę MIFID 2 w sprawie rynków instrumentów finansowych i od tego momentu wszystkie umowy i transakcje dotyczące uprawnień do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy MIFID 2, kontrakty EUA spot nigdy nie były uznawane za instrument finansowy. Instrumentem finansowym były jedynie niektóre kontrakty pochodne (w szczególności terminowe) odnoszące się do CO2.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: https://www.cire.pl/item,175832,13,0,0,0,0,0,handel-eua-a-mifid-2.html

 

Bądź na bieżąco z DZP