Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Dom maklerski i cel hedgingowy nie zwalnia handlujących EUA z MIFID-owych obowiązków

26.03.2019

Autorzy:
Natalia Jankowska
Jeżeli przedsiębiorca handluje instrumentami finansowymi, to najprawdopodobniej jedyną możliwością uchronienia się przed nadzorem KNF jest korzystanie z wyłączenia spod obowiązku pełnego stosowania dyrektywy MIFID 2 (tzw. wyłączenia dla działalności dodatkowej). Czasu na dopełnienie formalności w 2019 r. pozostało niewiele. Do końca marca trzeba przeprowadzić testy sprawdzające czy przedsiębiorca może korzystać z wyłączenia, a najpóźniej do końca kwietnia zawiadomić KNF.

Wiedza

Część przedsiębiorców przemysłowych może nie mieć świadomości, że wraz z rozpoczęciem stosowania dyrektywy MIFID 2 i po znowelizowaniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otoczenie prawne, w którym funkcjonują, uległo istotnej zmianie:

  • większa część kontraktów towarowych uznawana jest za instrument finansowy (z czym związane są dodatkowe obowiązki raportowania, uzgadniania portfeli z kontrahentami i ryzyko uznania za firmę inwestycyjną);
  • zawężono możliwości uwolnienia się od obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;
  • i co najbardziej istotne dla przedsiębiorców zobowiązanych do corocznego umarzania odpowiedniej liczby uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (EUA/CER/ERU): wszystkie umowy ich dotyczące są instrumentami finansowymi.

Dalsza część artykułu dostępna jest tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP