Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Elektronizacja zamówień: czy oferta złożona w formie skanu jest ważna

15.05.2019

Autorzy:
Michał Gajdek

Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, powinno się uznać za dokument elektroniczny. Tak wynika z najnowszej opinii Prezesa Urzędu zamówień Publicznych.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych mająca na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów z unijnymi dyrektywami zamówieniowymi weszła w życie 18 października 2018 r. Co do zasady wszelkie postępowania o wartości powyżej progów UE (z wyłączeniem tych dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa) wszczęte od tej daty są prowadzone w całości w formie elektronicznej.

Dalsza część artykułu dostępna jest w załączonym pliku PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, Maj 2019

 

Bądź na bieżąco z DZP