Czy mój innowacyjny projekt ma przyszłość?

DZP Future.

DZP | Future

DZP Future

DZP | Future to platforma współpracy z innowacyjnymi podmiotami o wysokim potencjale wzrostu, inwestorami otwartymi na ponadprzeciętne ryzyko oraz startup-ową społecznością, która od lat stanowi o dynamice polskiego rynku.

DZP | Future to multidyscyplinarny projekt, w który zaangażowani są wybrani prawnicy DZP i których wiedza, doświadczenie oraz mindset najlepiej odpowiadają potrzebom dynamicznych przedsiębiorców.

Zespół DZP | Future wspiera start-upy na etapie formowania spółki, zatrudniania pracowników i pozyskiwania finansowania na rozwój. Podstawą współpracy jest zrozumienie nowych technologii, specyfiki przedsięwzięcia high growth oraz cel, który stanowi umożliwienie founderom skupienia się wyłącznie na rozwoju produktu poprzez proaktywne i elastyczne doradztwo.

Główne obszary kooperacji ze startup-ami to:

 • prawo własności intelektualnej (rejestracje, nabycie, ochrona, licencje, EULAs)
 • prawo korporacyjne (strukturyzacja i tworzenie spółek, funduszy, ASI)
 • e-commerce, umowy IT, RODO, cyberbezpieczeństwo
 • prawo podatkowe
 • prawo pracy (wzory umów, zatrudnienie expatów, opcje pracownicze)

DZP | Future to również zaangażowanie w proces inwestycyjny, w którym reprezentujemy founderów, jak i dostawców kapitału. Konsultujemy fundusze venture capital, uczestniczymy w tworzeniu struktur CVC, negocjujemy term sheety i umowy inwestycyjne.

Działamy w oparciu o najlepsze standardy z Sand Hill Road, przy czym nie zapominamy o specyfice i ograniczeniach polskiego systemu prawnego oraz wymagającym otoczeniu regulacyjnym.

Doradztwo w tego typu przedsięwzięciach to w szczególności:

 • pozyskanie finansowania (udziały, pożyczka, grant NCBiR, SAFE, crowdfunding etc.)
 • wsparcie w negocjacjach z inwestorem
 • ochrona danych osobowych
 • doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych (instytucje płatnicze, firmy pożyczkowe)

W DZP | Future chcemy budować relację z nowym pokoleniem klientów. Znamy ich specyficzne potrzeby i niestandardowe natury biznesów, stąd nasza otwartość na nieszablonowe rozwiązania, alternatywne mechanizmy rozliczeń i jeszcze większa wola inwestycji w długofalową w współpracę.

To, co nas wyróżnia, to:

 • zaangażowanie w projekty inkubacyjne i akceleracyjne
 • bliska współpraca z czołowymi organizacjami start-upowymi w Polsce
 • wsparcie mentoringowe dla wybranych młodych przedsiębiorców pro bono
 • wewnętrzna platforma kojarzenia start-upów z aniołami biznesu
 • bliskie relacje z największymi przedsiębiorstwami w Polsce
 • więcej za mniej, czyli zwyczajowa jakość i wszechstronność na warunkach skrojonych pod start-up
 • kompletny, multidyscyplinarny zespół ludzi tworzący otwartą i przyjazną relację

To, co pozostaje niezmienne, to najwyższa jakość obsługi, wyczucie biznesu i dostarczanie dodatkowej wartości naszym klientom, również poprzez aktywne zaangażowanie w poszukiwanie ścieżek rozwoju firmy.

Jesteśmy przekonani, że duża kancelaria może być doskonałym partnerem nie tylko dla tych największych, w końcu każdy start-up mierzy wysoko. W DZP | Future chcemy dostarczać najlepsze rozwiązania, zawsze skrojone na miarę i rosnąć razem z Wami.

Pod okiem Partnera Zarządzającego projekt koordynuje Maciej Zajda.

W przypadku dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z członkami zespołu DZP | Future. Możecie Państwo skorzystać również z możliwości przesłania do nas wiadomości e-mail na adres: future@dzp.pl.

Przekonajcie się sami, że garnitury zostawiliśmy w szafie.

Kontakt

Krzysztof A. Zakrzewski
Partner

+48 22 557 76 84
krzysztof.zakrzewski@dzp.pl

Prawnicy


Maciej Zajda
Fintech & Venture Capital

+48 22 557 94 31
maciej.zajda@dzp.pl


artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP