Czy mój innowacyjny projekt ma przyszłość?

DZP Future.

DZP | Future

WSPIERAMY DOBRE POMYSŁY!

W naszej kancelarii realizujemy projekt DZP FUTURE – przestrzeń współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi inwestorami oraz start-upami.

Inicjujemy i wzmacniamy relacje oraz kojarzymy innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców z podmiotami, które są zainteresowane zaangażowaniem technologicznym i finansowym w nowe przedsięwzięcia. Nasze wsparcie obejmuje każdy z etapów tej współpracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W ramach naszego doradztwa:

 • dostarczamy unikalne, preselekcjonowane portfolio projektów w ramach PitchDays
 • przeprowadzamy audyty prawne, finansowe i merytoryczne mające na celu identyfikację wyników badań naukowych oraz weryfikację wyceny projektu
 • tworzymy strategie komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej, w tym strukturyzujemy spółki spin-off i start-up
 • inicjujemy spotkania mentoringowe z doświadczonymi menedżerami z branż właściwych dla projektów
 • pomagamy pozyskać fundusze z NCBiR
 • rejestrujemy spółki, w tym podmioty lecznicze
 • zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną
 • tworzymy regulaminy organizacyjne
 • wprowadzamy produkty na rynek polski oraz rynki zagraniczne
 • prowadzimy negocjacje z inwestorem lub beneficjentem inwestycji, w tym mające na celu komercjalizację wyników badań naukowych
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, umowy wspólników oraz umowy zbycia udziałów/akcji

Przede wszystkim DZP FUTURE wspiera dobre pomysły - zbudowaliśmy przestrzeń, w której mogą spotkać się przedsiębiorcy i inwestorzy, aby budować trwałe relacje biznesowe. Wierzymy, że ich sukces będzie naszym sukcesem.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP