Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Żegnamy wybitnego eksperta i ujmującego człowieka - Profesora Michała Kuleszę

14.01.2013

13 stycznia zmarł Prof. Michał Kulesza - znamienity prawnik, nieoceniony specjalista z zakresu administracji publicznej, społeczny doradca prezydenta ds. samorządu, od 2009 roku Partner w naszej kancelarii. Człowiek szlachetny, pełen dobroci i uroku osobistego, mentor i przyjaciel nas wszystkich. Będzie nam Go bardzo brakowało. Myślami jesteśmy z rodziną i bliskimi Profesora.

mkProfesor Kulesza współtworzył podwaliny prawne pod rozwój demokracji lokalnej. Był współautorem obu reform samorządowych – tej z 1990 roku, która wprowadziła do ustroju Polski gminy i tej z 1998 roku, w wyniku której powstały powiaty i województwa samorządowe. Był niestrudzonym propagatorem idei samorządności. Za swoją pracę na rzecz odbudowy demokracji lokalnej był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego. We wrześniu 2009 za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2010 za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicznej otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski tego orderu.

Szef Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991-92 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Od lat 80. czynnie zaangażowany w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski (we współpracy z prof. Jerzym Regulskim). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1991-1992), podsekretarzem stanu w rządzie Hanny Suchockiej (1992-1994) i sekretarzem stanu w rządzie Jerzego Buzka (1997-1999). W 1988 roku współtworzył Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, kierując tam Zespołem Studiów i Analiz.

Od 2008 roku był społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. Od października 2010 roku był doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika "Wspólnota", twórca i redaktor naczelny miesięcznika "Samorząd Terytorialny". W latach 2001-04 prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, ekspert Rady Europy.

Bądź na bieżąco z DZP