Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Komentarz do ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.02.2013

Autorzy bloga "DZP dla środowiska" napisali komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”). Koncentruje się na kwestiach związanych z nowelizacją UCPG uwzględniając zmiany obowiązujące od 6 marca 2013 r. Komentarz został wydany przez Dziennik Gazetę Prawną.

UCPG

Autorzy na blisko 300 stronach komentują przepisy UCPG w sposób jak najbardziej praktyczny, omawiają problemy, z którymi borykają się uczestnicy rynku gospodarowania odpadami komunalnymi. Odnoszą się do najnowszych zmian, a także kontrowersyjnych kwestii, które pojawiły się w praktycznym zastosowaniu, zarówno w kontekście planowania inwestycji infrastrukturalnych jak i organizacji przetargów na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. W komentarzu omówiona została problematyka dotycząca m.in.:

  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • zasad prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  • organizacji postępowań przetargowych
  • obowiązków sprawozdawczych, kontroli oraz odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

Autorzy, tak dalece jak to było możliwe, zajmują jednoznaczne stanowiska i przedstawiają konkretne propozycje rozwiązania problemów. Mamy zatem nadzieję, że komentarz będzie stanowił praktyczne narzędzie interpretowania i stosowania przepisów UCPG.

Bądź na bieżąco z DZP