Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Eksperci od ochrony środowiska dostrzeżeni w raporcie BŚ

23.02.2017

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

W raporcie Banku Światowego pt. "Enabling the Business of Agriculture 2017" nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki zostali wyróżnieni jako eksperci w zakresie regulacji prawa wodnego i jego oddziaływania na sektor rolny.

Daniel Chojnacki, Counsel, Tymon Grabarczyk, Associate oraz Maciej Białek, Associate zostali wyróżnieni - na podstawie przygotowanej dla Banku Światowego, obszernej analizy dotyczącej organizacji systemu zarządzania i gospodarowania wodami w Polsce, w tym funkcjonowania spółek wodnych, procedur uzyskiwania, przenoszenia i wykonywania pozwoleń wodnoprawnych.

Raport "Enabling the Business of Agriculture" publikowany jest co roku przez Bank Światowy. Raport uwzględnia stan prawny i dokonuje wielopłaszczyznowego przeglądu regulacji obowiązujących w 62 państwach, w szczególności w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i transportowej.

Link do raportu: http://eba.worldbank.org/reports

Bądź na bieżąco z DZP