Czy wdrożyłeś już RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych - rewolucja

13.03.2017

RODO będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Od tego momentu przetwarzanie danych przejdzie na całkowicie inny poziom ryzyka, a jego zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanie się jeszcze bardziej istotna dla przedsiębiorstw. Pozostaje więc coraz mniej czasu na dostosowanie systemów IT, procedur wewnętrznych i przeszkolenie pracowników.

Zmiany, które wprowadzi RODO, niosą za sobą daleko idące konsekwencje prawne i biznesowe, na które chcemy zwrócić Państwa uwagę.

Bądź na bieżąco z DZP