Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

DZP partnerem merytorycznym studiów "Innovation Management"

07.04.2017

Z przyjemnością informujemy, iż DZP zostało partnerem merytorycznym Akademii Leona Koźmińskiego w ramach nowej specjalizacji studiów "Innovation Management", która została uruchomiona w semestrze letnim 2017 w Katedrze Zarządzania. Jest to specjalizacja dla studentów polskich i zagranicznych, na magisterskich studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, a zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Wraz z wykładowcami ALK przygotowaliśmy case studies, które stanowią kanwę sesji warsztatowych. Tematyka będzie oscylować wokół prawnych aspektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.

5 kwietnia w naszym biurze odbyły się pierwsze zajęcia ze studentami. Zadaniem uczestników było zaproponowanie rozwiązań konfliktu korporacyjnego, w którego tle pojawiły się m.in. kwestie będące pochodną różnic pokoleniowych (brak zmian vs. reorganizacja firmy). Case study zostało przygotowane w oparciu o rzeczywistą sytuację w przedsiębiorstwie, którego DZP jest doradcą. Uczestnicy przedstawili wiele nieszablonowych pomysłów, które miały zarówno charakter kompromisowy, jak i zdecydowanie wspierający jedną ze stron. Zajęcia zakończyliśmy omówieniem propozycji studentów i dyskusją na temat realnego zakończenia sporu.

ALK1

Serdecznie dziękujemy wykładowczyniom ALK - dr Justynie Starostce oraz dr Kai Prystupie-Rządcy - za współpracę przy realizacji zajęć. DZP reprezentowane było przez Bartosza Marcinkowskiego i Stanisława Kastorego.

Akademia Leona Koźmińskiego od wielu lat zajmuje 1. miejsce wśród rodzimych niepublicznych szkół wyższych w polskich rankingach edukacyjnych oraz jest klasyfikowana w prestiżowym rankingu "Financial Times - Business School Rankings". ALK posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe, w tym amerykańską AACSB, którą może poszczycić się zaledwie 5% szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard.

Bądź na bieżąco z DZP