Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Publikacja: "Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym"

23.03.2018

29 marca na rynku wydawniczym ukaże się wyjątkowa publikacja "Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym", której autorami są nasi eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Daniel Chojnacki, Maciej Białek i Tymon Grabarczyk.

Książka  w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku 2018 r. świadczeń pieniężnych za korzystanie z usług wodnych i zarządzanie zasobami wodnymi.

Analizie poddano prawne oraz faktyczne okoliczności towarzyszące poszczególnym sposobom korzystania z wód objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty. Będzie to dotyczyć w szczególności rodzajów opłat dotychczas nieznanych w polskim prawie m.in. opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

Nasi eksperci w przystępny sposób zaprezentowali zreformowany tryb ustalania wysokości opłat za usługi wodne oraz instrumenty służące kwestionowaniu rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie. Publikacja odnosi się również do kwestii wyłączeń i zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za usługi wodne. Dodatkowo zwrócono uwagę na istotną rolę przepisów przejściowych dla kształtowania wysokości opłat. Uzupełnieniem tego jest przybliżenie mechanizmu sankcyjnego – opłat podwyższonych, w tym zasad towarzyszących obliczaniu i weryfikacji ich wysokości, a także odraczaniu terminu ich płatności lub zmniejszaniu ich wysokości.

Książka dostępna będzie w księgarni wydawnictwa C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/17101-oplaty-za-uslugi-wodne-w-nowym-prawie-wodnym-maciej-bialek#opis

Bądź na bieżąco z DZP