Dobre praktyki przetwarzania danych medycznych?

Kodeks Branżowy w Ochronie Zdrowia.

Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia złożony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

13.11.2018

Autorzy:
Piotr Najbuk

13 listopada 2018 r. Polska Federacja Szpitali działając w imieniu własnym i 5 innych wiodących organizacji branżowych złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniosek o zatwierdzenie Kodeksu postepowania w przedmiocie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, o którym mowa w art. 40 RODO. Prace nad przygotowaniem projektowanego Kodeksu trwały prawie 1,5 roku - powstały 22 wersje dokumentu, a w jego konsultacjach uczestniczyły organizacje zrzeszające zdecydowaną większość branży medycznej w Polsce. W ramach szeroko zakrojonych konsultacji publicznych wpłynęło łącznie kilkaset uwag, wiele z nich od osób fizycznych i organizacji pacjenckich. Kodeks został ponadto poparty przez największe samorządy zawodowe w Polsce: NIL, NIPIP, KIF, a także przedstawicieli strony publicznej w tym CSIOZ oraz CMJ.

"Wypracowanie wspólnego stanowiska branży medycznej niezalenie od struktury właścicielskiej czy rodzaju udzielanych świadczeń jest wydarzeniem bez precedensu. Obecnie rozpoczyna się kolejny etap prac - komunikacja z przedstawicielami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu sprawnego zatwierdzenia Kodeksu. Oczekuje tego zarówno branża medyczna, jak również Pacjenci" - komentuje Piotr Najbuk, koordynator prac nad Kodeksem.

"Stworzenie Kodeksu to przykład świetnej współpracy między różnymi interesariuszami, w tym między stroną publiczną a prywatną, na rzecz ograniczenia ryzyk prawnych funkcjonowania świadczeniodawców oraz ochrony praw pacjentów. Mamy nadzieję, że praca nad Kodeksem będzie stanowić inspirację do wspólnego wypracowywania kolejnych rozwiązań regulacyjnych w sektorze ochrony zdrowia" - dodaje Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Wniosek złożony do PUODO oraz projekt Kodeksu znajdują się na stronie www.rodowzdrowiu.pl

Bądź na bieżąco z DZP