Piotr Najbuk

Senior Associate

vcard +48 22 557 86 33     piotr.najbuk@dzp.pl
  • Zajmuje się doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii.
  • Pomysłodawca i koordynator powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO.
  • Pracował m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego.
  • Koordynuje koalicję na rzecz rozwoju AI w sektorze medycznym.
  • Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji.
  • W ramach realizowanych projektów regulacyjnych współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju.
  • Jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, a także inicjatorem i wiceprezesem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce.
  • Stypendysta I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegent i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autor kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim.
  • Laureat nagrody specjalnej konkursu “Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017”. Został uznany za jednego z najlepszych prawników młodego pokolenia w Polsce.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP