Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Konkurs Krasomówczy rozstrzygnięty!

17.12.2008

Autorzy:
Dr Krzysztof Fliszkiewicz

Miło nam poinformować, że nasz kolega Krzysztof Fliszkiewicz, został zwycięzcą tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich. Konkurs stał na najwyższym poziomie i jak powiedział przewodniczący jury mec. Stanisław Mikke: „komisja nie miała łatwego zadania”. Po burzliwej naradzie jury przyznało pierwsze miejsce właśnie Krzysztofowi.

W konkursie uczestniczyło 10 aplikantów, wyłonionych wcześniej w dwustopniowych eliminacjach. Uczestnicy konkursu losowali kazusy oraz role procesowe spośród trzech spraw karnych i dwóch cywilnych, a następnie występowali parami w rolach oskarżyciela posiłkowego/obrońcy i pełnomocnika powoda/pełnomocnika pozwanego.

Konkurs odbył się 7 grudnia, a jego organizatorami byli Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Jury Konkursu obradowało w składzie:

  • Mec. Stanisław Mikke – redaktor naczelny „Palestry” - przewodniczący jury,
  • SSN Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego,
  • Pani Grażyna Barszczewska – aktorka teatralna i filmowa, 
  • Mec. Andrzej Lagut,
  •  Mec. Krzysztof Komorowski,
  • Mec. Eugeniusz Michałek,
  • Mec. Jerzy Luranc,
  • Mec. Dariusz Wojnar.

Jury oceniało wystąpienia biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję, sposób przedstawienia strony faktycznej i wywołane przemówieniem wrażenia. Nie bez znaczenia była także osobowość mówcy.

Bądź na bieżąco z DZP