Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Konkurs Krasomówczy rozstrzygnięty!

17.12.2008

Miło nam poinformować, że nasz kolega Krzysztof Fliszkiewicz, został zwycięzcą tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich. Konkurs stał na najwyższym poziomie i jak powiedział przewodniczący jury mec. Stanisław Mikke: „komisja nie miała łatwego zadania”. Po burzliwej naradzie jury przyznało pierwsze miejsce właśnie Krzysztofowi.

W konkursie uczestniczyło 10 aplikantów, wyłonionych wcześniej w dwustopniowych eliminacjach. Uczestnicy konkursu losowali kazusy oraz role procesowe spośród trzech spraw karnych i dwóch cywilnych, a następnie występowali parami w rolach oskarżyciela posiłkowego/obrońcy i pełnomocnika powoda/pełnomocnika pozwanego.

Konkurs odbył się 7 grudnia, a jego organizatorami byli Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Jury Konkursu obradowało w składzie:

  • Mec. Stanisław Mikke – redaktor naczelny „Palestry” - przewodniczący jury,
  • SSN Stanisław Zabłocki – sędzia Sądu Najwyższego,
  • Pani Grażyna Barszczewska – aktorka teatralna i filmowa, 
  • Mec. Andrzej Lagut,
  •  Mec. Krzysztof Komorowski,
  • Mec. Eugeniusz Michałek,
  • Mec. Jerzy Luranc,
  • Mec. Dariusz Wojnar.

Jury oceniało wystąpienia biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję, sposób przedstawienia strony faktycznej i wywołane przemówieniem wrażenia. Nie bez znaczenia była także osobowość mówcy.

Bądź na bieżąco z DZP