Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

DZP objęło patronatem raport „Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego – kształtowanie lokalnej polityki senioralnej”

08.01.2021

Kancelaria DZP objęła patronatem raport „Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego – kształtowanie lokalnej polityki senioralnej”, opracowany przez ekspertów Fundacji System Aktywizacji Seniora.

Oprócz naszej kancelarii patronat honorowy nad publikacją objęli m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Prezydent Miasta Łodzi, Polska Federacja Szpitali, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi.

Jednym z wyzwań współczesnej polityki społecznej jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Aktywizowanie osób starszych przyczynia się do mniej odczuwalnych deficytów zdrowia i większej sprawności psychofizycznej, a w efekcie do opóźnienia występowania chorób o charakterze przewlekłym.

Dzięki współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych seniorzy mogą  stanowić pełnoprawną grupę społeczną, a działania aktywizujące tę grupę mogą być najbardziej efektywne.

W raporcie przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego wraz z propozycją autorskiego projektu „Smart City. Łódź Przyjazna Seniorom 2020-2040”. Rekomendacje mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności inicjatyw prosenioralnych, a pilotażowy projekt dedykowany regionowi łódzkiemu może być punktem odniesienia do wdrożenia nowych rozwiązań w pozostałych województwach, kreując ogólnopolską politykę senioralną.

Raport jest do pobrania na stronach Fundacji.

Bądź na bieżąco z DZP