Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Publikacja: Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków (II wydanie)

24.02.2021

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się drugie wydanie książki pt. "Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków", której współautorami są Maciej Białek, Senior Associate, oraz Tymon Grabarczyk, Associate, z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pozwala także na przygotowanie się do opracowania nowego wniosku taryfowego lub do jego modyfikacji.

W książce znajdą Państwo odpowiedzi na m.in. na następujące pytania:

  • Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku taryfowego w 2021 r.?
  • Z jakich elementów składa się wniosek taryfowy?
  • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe?
  • Czy Wody Polskie mogą nie zgodzić się z zaproponowanymi taryfami? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
  • Jakie dane są potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
  • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
  • Czy można skorygować wniosek taryfowy po jego zaakceptowaniu przez Wody Polskie?
  • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego?
  • Kto podpisuje wniosek taryfowy?
  • Na czym polega subsydiowanie skrośne?

Publikację można zakupić na stronie wydawnictwa C.H. Beck.

Informacje o pierwszym wydaniu publikacji pt. "Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków" znajdą Państwo pod linkiem.

Bądź na bieżąco z DZP