Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Publikacja: Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

24.06.2019

Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo przewodnik po świecie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.

Pierwsza część opracowania prezentuje prawne uwarunkowania procedury związanej z zatwierdzaniem taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Zawiera informacje m.in. na temat nowego regulatora na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, jego uprawnień do ingerowania w działalność podmiotów funkcjonujących na rynku wod-kan, w tym dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kana a ich klientami. Zasadnicza część dotyczy jednak procedury zatwierdzenia taryf wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosków taryfowych oraz postępowaniem przed organem regulacyjnym.

Druga część dedykowana jest osobom, które opracowują wniosek o zatwierdzenie taryf. Znajdą w niej Państwo kompletny opis przygotowania wniosku taryfowego wraz z metodyką planowania kosztów oraz wypełniania tabel taryfowych.

Celem autorów niniejszej książki było przygotowanie „instrukcji obsługi" wniosku taryfowego. Dlatego duża część opracowania opisuje w sposób praktyczny nie tylko zasady wypełnia tabel A-H, ale także sposób ustalania niezbędnych przychodów, czy też kalkulacji opłat abonamentowych.

Współautorami publikacji są Maciej Białek i Tymon Grabarczyk.

Publikację można kupić na stronie wydawnictwa.

Bądź na bieżąco z DZP