Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

DZP dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

20.07.2021

Wspieranie prospołecznych inicjatyw służących wzmacnianiu tolerancji, różnorodności i praw człowieka jest ważnym elementem tożsamości DZP. Dlatego cieszy nas fakt, że nasza kancelaria dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Jest to międzynarodowa inicjatywa, której patronuje Komisja Europejska. Inicjatorem polskiej wersji projektu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Głównym celem Karty jest upowszechnienie zasady równego traktowania, inkluzyjności i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Inicjatywa gromadzi pracodawców, którzy dobrowolnie zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie czy orientację seksualną w miejscu pracy oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Razem chcemy wpływać na rzeczywistość.

Aby zapoznać się z pełną listą firm i organizacji, które podpisały Kartę Różnorodności w Polsce zapraszamy do odwiedzenia strony: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/sygnatariusze-karty/

 

Bądź na bieżąco z DZP