Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Inicjatywa Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia nominowana do The Future of Emerging Europe Awards 2021

12.08.2021

Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który w lutym 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, został nominowany do The Future of Emerging Europe Summit and Awards 2021 w kategorii Modern and Future-proof Policymaking. Nominacja ta została przyznana za „torowanie drogi do samoregulacji w obszarze ochrony danych osobowych, ochrony prywatności pacjentów oraz promowania wysokojakościowych usług przez podmioty lecznicze”.

Na nominowane projekty można oddać swój głos do 31 sierpnia 2021 r.  Serdecznie zapraszamy do głosowania na Kodeks: https://www.surveymonkey.com/r/EEAwards2021.

Czym jest The Future of Emerging Europe?

Od 2018 r. w ramach inicjatywy The Future of Emerging Europe organizowany jest szczyt obradujący na temat rozwoju Europy. Elementem spotkania jest także wręczenie nagród wyróżnionym podmiotom, które wprowadzają innowacyjne projekty służące rozwojowi. Tegoroczne hasło EEAwards to: W kierunku odpornej i zrównoważonej wschodzącej Europy.

Szczyt skupiać będzie się na obszarach: zapewnienie sprawiedliwej, równej i wysokojakościowej opieki zdrowotnej we Europie; styl życia na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy; nowo definiowana i wzmocniona gospodarka; inspirująca jedność i nowe przywództwo transformacyjne w Europie; budowanie przyszłościowej, bezpiecznej i demokratycznej Europy.

Kategoria Modern and Future-proof Policymaking przeznaczona jest dla organizacji, które realizują inicjatywy, których celem jest  długoterminowe i strategiczne planowanie rozwoju, oparte na koncepcji evidence-based. Wyróżniane projekty powinny łączyć aspekty prawne z polityką publiczną,  promować liderów i przywództwo przyszłości.

W tym roku ceremonia rozdania nagród odbędzie się w trybie hybrydowym 15 września 2021 r. w godzinach 13:00-19:00.

O projekcie Kodeksu postępowania dla sektora zdrowia

Projekt Kodeksu postępowania dla sektora zdrowia powstał w celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich zdrowia i życia. Publikacja zawiera zbiór zasad zgodnych z RODO i ustawodawstwem krajowym, a stosowanie Kodeksu ma potwierdzać wywiązywanie się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych przez administratorów danych oraz podmioty przetwarzające, które działają na rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Twórcami Kodeksu są eksperci związani z: Polską Federacją Szpitali, Telemedyczną Grupą Roboczą, Konfederacją Lewiatan, Medycyną Prywatną, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Porozumieniem Zielonogórskim oraz kancelarią Domański Zakrzewski Palinka. W ramach DZP prace merytoryczne nad projektem Kodeksu koordynuje Paweł Kaźmierczyk z Praktyki Life Sciences.

Więcej o Kodeksie: http://rodowzdrowiu.pl/

Bądź na bieżąco z DZP