Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Powołanie Instytutu Allerhanda

26.06.2009

26 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się uroczysta proklamacja Instytutu Allerhanda – ośrodka zaawansowanych studiów prawnych, który ma stanowić źródło koncepcji systemowych dla reformy prawa gospodarczego i rozwoju infrastruktury prawno-instytucjonalnej rynku finansowego. Instytut ma także wzmocnić głos Polski w międzynarodowej debacie dotyczącej kluczowych rozwiązań legislacyjnych w UE.

Gospodarzami konferencji byli dr Ludwik Sobolewski i dr Arkadiusz Radwan - Prezes Centrum C-Law org., spiritus movens Instytutu. Nasza kancelaria wspiera tę inicjatywę, a prof. Grzegorz Domański, będący w gronie inicjatorów przedsięwzięcia, był gościem honorowym przemawiającym 26 czerwca podczas konferencji prasowej. Wśród gości zaproszonych na tę konferencję, entuzjastów Instytutu byli m.in.: Krzysztof Zakrzewski, dr Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Joanna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marek Furtek – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, prof. Jerzy Jacyszyn – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Redaktor Naczelny czasopisma Rejent, dr Adam Redzik – prawnik i historyk, wybitny znawca historii prawa polskiego XIX i XX w.

Uczestnicy uroczystości byli zgodni, że troska o trwały, długookresowy wzrost gospodarczy wymaga prowadzenia zaawansowanych ekonomicznych i porównawczych studiów nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Obejmuje to w dużej mierze ocenę skutków regulacji i studia z zakresu strategii orzecznictwa sądowego. Warszawa, jako regionalne centrum finansowe, potrzebuje kuźni idei, myślenia systemowego i planowania strategicznego. Wraz ze zmniejszaniem dystansu ekonomicznego Polski wobec Europy Zachodniej kończy się czas postępu opartego na kopiowaniu obcych rozwiązań systemowych, trzeba inwestować w budowanie koncepcji oraz w bardziej naukowe podejście do implementacji i transplantacji prawa.

Instytut ma również upamiętnić prof. Maurycego Allerhanda - wybitnego naukowca, kodyfikatora i adwokata, autora najbardziej cenionego i wielokrotnie wznawianego komentarza do Kodeksu handlowego. Uczestnicy podkreślili, że powstanie Instytutu ma fundamentalne znaczenie dla wzmacniania tożsamości profesji i nauki prawa w Polsce.

Lista sygnatariuszy listu otwartego w sprawie powołania IA jest imponująca. Są wśród nich wyżej wymienieni, a także m.in.: dr Leszek Allerhand, dr nauk medycznych, wnuk i jedyny żyjący spadkobierca spuścizny Maurycego Allerhanda, prof. Aleksander Chłopecki, UW, prof. Krystyna Chojnicka, UJ, prof. Jan Czekaj, UE, Kraków, prof. Tadeusz Ereciński, Prezes Sądu Najwyższego, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, UJ, prof. Stanisław Sołtysińki, UP, prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Zoll, UJ.

Bądź na bieżąco z DZP