Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Powołano Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

23.12.2009

2 października 2009 roku w warszawskim biurze naszej kancelarii, z inicjatywy Waldemara Kopera, Dyrektora ds. Prawnych Kompanii Piwowarskiej S.A., zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), które sąd zarejestrował 22 grudnia 2009 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska zawodowego prawników przedsiębiorstw. Wśród członków założycieli Stowarzyszenia są szefowie działów prawnych największych przedsiębiorstw w Polsce reprezentujących większość branż.

Do głównych zadań PSPP należy stworzenie i organizacja forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat najlepszych praktyk wykonywania zawodu wśród prawników przedsiębiorstw. Ideą założycieli Stowarzyszenia jest wspieranie prawników przedsiębiorstw w ich codziennej działalności zawodowej, w szczególności popularyzacja nowoczesnych standardów wykonywania funkcji prawnika przedsiębiorstwa, która związana jest z odpowiedzialnością za prowadzenie spraw prawnych i za zgodne z prawem funkcjonowanie całej firmy.

Działanie Stowarzyszenia opierać się będzie m.in. na organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych i szkoleń, opracowywaniu raportów i opinii na temat rynku prawników przedsiębiorstw oraz prowadzeniu działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie standardów właściwych dla zawodu prawnika przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele także poprzez współpracę z podobnymi zagranicznymi i krajowymi organizacjami zrzeszającymi in-houseów.

Członkami Stowarzyszenia będą mogli być w szczególności, jako członkowie zwyczajni - prawnicy, którzy odpowiadają w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa za prowadzenie jego spraw prawnych lub za zgodność z prawem działania przedsiębiorstwa.

DZP zostało partnerem strategicznym Stowarzyszenia obok partnera głównego Wolters Kluwer. Patronat medialny sprawuje Rzeczpospolita.

Partnerem odpowiedzialnym za współtworzenie PSPP jest Piotr Andrzejczak.

Bądź na bieżąco z DZP