Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Prof. Michał Kulesza doradcą Prezydenta RP

11.10.2010

7 października Prezydent Bronisław Komorowski powołał na jednego ze swoich doradców ds. samorządu prof. Michała Kuleszę, Partnera w naszej kancelarii. 

Prof. Kulesza był jednym z głównych autorów reform administracyjnych w III RP. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego, był ekspertem OKP i jednym z twórców ustawy samorządowej z 1990 roku. Dwukrotnie odpowiadał w rządzie RP za przygotowanie reformy administracji publicznej (1992 - 1993 oraz 1997 - 1999).

Jest współautorem wielu projektów ustaw z różnych dziedzin prawa publicznego i ustroju administracyjnego państwa, m.in. ustaw z zakresu reformy administracyjnej, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce komunalnej, o partnerstwie publiczno-prywatnym. Do dwóch ostatnich napisał także komentarze (współautor).

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika samorządu terytorialnego "Wspólnota", założyciel i redaktor naczelny miesięcznika "Samorząd Terytorialny".

Bądź na bieżąco z DZP