Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Prof. Domański laureatem nagrody im. Lesława Pagi

14.04.2011

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż 14 kwietnia 2011 r. Profesor Grzegorz Domański, Partner i jeden z założycieli kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, papierów wartościowych, prywatyzacji, jak również w arbitrażu krajowym i międzynarodowym, został uhonorowany znamienitą nagrodą im. Lesława A. Pagi.

Kapituła nagrody, pod przewodnictwem Premiera Jerzego Buzka, działająca przy Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, twórcy i pierwszego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, przyznaje corocznie tę nagrodę wybitnym osobowościom zasłużonym dla kraju i gospodarki, ludziom dynamicznym, skutecznym w działaniu i przede wszystkim reprezentującym najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Celem nagrody jest promowanie profesjonalnych wartości niezbędnych dla kształtowania polskiego ładu gospodarczego.

Uroczystość wręczenia Nagrody, która odbyła się w Centrum Giełdowym w Warszawie, połączona była z wręczeniem odznaczeń państwowych w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Profesor Grzegorz Domański został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pozostali odznaczeni to: Wiesław Rozłucki, Jacek Socha i Ludwik Sobolewski.

Profesor Domański był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych w latach 1990-95, pierwszym wieloletnim przewodniczącym Rady Giełdy, a w latach 1998-2000 członkiem Gabinetu Politycznego Wicepremiera Leszka Balcerowicza. Uczestniczył również w projektach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Bank Światowy i EBOR na Białorusi. Jest profesorem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszym w historii Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest także współautorem przepisów prawa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pierwszych regulacji dotyczących inwestycji zagranicznych oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a także zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego, przyjętych w 2002 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bądź na bieżąco z DZP