Jak pracuje mój partner prawny?

Aktualności.

Złoty Paragraf dla prof. Michała Kuleszy

18.04.2011

15 kwietnia Dziennik Gazeta Prawna już po raz siedemnasty przyznał Złote Paragrafy, nagrody, doceniające i wyróżniające najskuteczniejszych prawników. W tym roku nagrodę dla najlepszego radcy prawnego otrzymał prof. Michał Kulesza, Partner w naszej kancelarii. 

Prof. Kulesza był jednym z głównych autorów reform administracyjnych w III RP. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego, był ekspertem OKP i jednym z twórców ustawy samorządowej z 1990 roku. Dwukrotnie odpowiadał w rządzie RP za przygotowanie reformy administracji publicznej (1992 - 1993 oraz 1997 - 1999). Jest współautorem wielu projektów ustaw z prawa publicznego i ustroju administracyjnego państwa, m.in. ustaw z zakresu reformy administracyjnej, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce komunalnej, o partnerstwie publiczno-prywatnym. Do dwóch ostatnich napisał także komentarze (współautor).

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika samorządu terytorialnego "Wspólnota", założyciel i redaktor naczelny miesięcznika "Samorząd Terytorialny".

Od 1991 r. jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1995 r. kieruje Zakładem Nauki Administracji. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. Od 7 października 2010 r. jest doradcą ds. samorządu Prezydenta RP.

„Z niespotykaną determinacją zaangażował się w odbudowę państwa obywatelskiego i reformy samorządowe. - To wielki umysł. Bez jego analiz i nowatorskich pomysłów rewolucja administracyjna w Polsce po roku 1989 w ogóle nie byłaby możliwa” – tak wybór profesora argumentuje Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nagroda Złotego Paragrafu jest przyznawana od 17 lat przez Dziennik Gazetę Prawną i ma na celu wyróżnienie najwybitniejszych przedstawicieli zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych. Dodatkowo w tym roku Złotym Paragrafem po raz pierwszy wyróżniono także osobę zajmującą się sprawami z pogranicza prawa i gospodarki.

Bądź na bieżąco z DZP