Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - restrykcyjne wymogi i wysokie kary

03.07.2018

Praktyka:

Postępowania Sporne

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który prawdopodobnie jesienią br. zostanie skierowany do Sejmu.

Nowa ustawa radykalnie rozszerza podstawy odpowiedzialności osób prawnych, tzw. ułomnych osób prawnych czyli np. spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, wspólnot mieszkaniowych, oraz zagranicznych jednostek organizacyjnych. Przewidziane są także wysokie i dolegliwe kary m.in. kara pieniężna do 30 000 000 zł oraz kara rozwiązania albo likwidacji podmiotu zbiorowego, natomiast w trakcie postępowania przygotowawczego prokurator może zastosować środek tymczasowy w postaci zarządu przymusowego, który praktycznie pozbawia władze podmiotu wpływu na jego zarządzanie.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nową regulację, w szczególności na restrykcyjne wymogi stawiane przedsiębiorcom, oraz już dziś zaprosić Państwa na spotkanie w wrześniu, na którym eksperci z Praktyki Postępowań Spornych przedstawią założenia ustawy oraz wskażą ryzyka oraz środki zaradcze jakie powinni podjąć przedsiębiorcy, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji niedostosowania się do nowych przepisów.

Pełna treść alertu do pobrania w załączonym PDFie.

Bądź na bieżąco z DZP