Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Dodatkowe obowiązki dla handlujących CO2

04.03.2019

Autorzy:

Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

Przedsiębiorcy prowadzący instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), w części w jakiej przyznane darmowo uprawnienia nie wystarczają do wypełnienia obowiązku ich umorzenia, muszą je odpłatnie pozyskać na rynku. Poza firmami inwestycyjnymi, istotną więc grupą kontrahentów na europejskim rynku handlu CO2 są przedsiębiorstwa przemysłowe, np. cementownie, zakłady chemiczne, rafinerie, huty i fabryki papieru.

Od początku 2018 r. stosuje się w UE dyrektywę MIFID 2 w sprawie rynków instrumentów finansowych i od tego momentu wszystkie umowy i transakcje dotyczące uprawnień do emisji CO2 stały się instrumentem finansowym. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy MIFID 2, kontrakty spot na CO2 nigdy nie były uznawane za instrument finansowy. Instrumentem finansowym były jedynie niektóre (nie wszystkie) kontrakty pochodne (w szczególności terminowe) odnoszące się do CO2.


Dalszą część alertu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP