Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowe memorandum w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów leczniczych

23.05.2019

Autorzy:
Marcin Pieklak
Katarzyna Rumiancew
Kinga Frelas

3 marca 2017 r. ministrowie zdrowia Polski, Chorwacji, Węgier, Litwy oraz Słowacji podpisali Memorandum w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów leczniczych (ang. Memorandum of Understanding on cooperation in the field of fair and affordable pricing of medicinal product, dalej również jako: „MoU2017”), które obowiązywało przez okres dwóch lat.

Przedmiotowe memorandum było odpowiedzią na wskazywaną przez poszczególnych płatników potrzebę podejmowania działań na rzecz wzmocnienia współpracy między krajami Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie zwiększenia dostępności do niezbędnych terapii. Przedmiotowa deklaracja polityczna miała być punktem wyjścia dla dalszych prac zmierzających do zacieśnienia więzi między państwami-sygnatariuszami w celu zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów leczniczych (fair pricing).

W związku z wygaśnięciem MoU2017, postanowiono przyjąć w dniu 15 maja 2019 r. nowe memorandum (dalej również jako: „MoU2019”), które określa ramy dalszej współpracy państw-sygnatariuszy w powyżej wskazanym zakresie. Do grona sygnatariuszy MoU2019 dołączył minister zdrowia Czech, który zastąpił ministra zdrowia Chorwacji.

W poniższej analizie przedstawiamy kluczowe zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowo wydanym dokumencie. Jednocześnie pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z opracowaniem omawiającym kwestię MoU2017.

 

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP