Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Konsekwencje podatkowe korzystania z usług chmurowych

08.09.2017

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski
Joanna Wierzejska

Z usług chmurowych (tzw. cloud computing) korzysta już znaczna część polskich przedsiębiorców. Usługi te stają się coraz bardziej dostępne oraz powszechne i często świadczone są przez podmioty zagraniczne (np. Microsoft czy Google).

W związku z systematycznie rosnącym odsetkiem przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności korzystają z cloud computingu, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż korzystanie z usług chmurowych świadczonych przez firmy zagraniczne w tym m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych, może powodować istotne konsekwencje podatkowe po stronie usługobiorcy (przedsiębiorcy).

Korzystanie z usług przetwarzania danych w chmurze może bowiem skutkować obowiązkiem zapłaty tzw. podatku u źródła. Podatek ten obciąża podmioty zagraniczne osiągające określone kategorie przychodów w Polsce. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w wydatnej ostatnio interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1].

Interpretacja ta może mieć potencjalnie wpływ na wielu przedsiębiorców, działających we wszystkich sektorach rynku. Jak już wskazywaliśmy, cloud computing jest coraz powszechniej używany we wszystkich sektorach rynku np. w celu badania preferencji klientów czy opracowywania strategii marketingowych. Nowe podejście Krajowej Informacji Skarbowej do kwestii podatkowych w ramach usług cloud computingu świadczonych przez zagraniczne firmy może wpłynąć sytuację fiskalną polskich przedsiębiorców wykorzystujących takie rozwiązania.

Polskie przepisy podatkowe

Stanowisko zaprezentowane w interpretacji znajduje oparcie w polskich przepisach podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dochody z tytułu należności regulowanych przez polskich rezydentów podatkowych, uważa się za osiągane w Polsce. Usługi przetwarzania danych zostały wymienione w katalogu tzw. należności licencyjnych, podlegających ryczałtowemu opodatkowaniu 20% podatkiem CIT. Podatkiem tym obciążani są zagraniczni usługodawcy, jednak obowiązek jego zapłaty spoczywa na usługobiorcy będącym osobą prawną (jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej) lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Czy obowiązek zapłaty podatku wystąpi w każdej sytuacji?

Brak opodatkowania usług przetwarzania danych w chmurze przewidziany został w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te mają pierwszeństwo w stosowaniu przed polską ustawą. Niemniej jednak, aby skorzystać z możliwości niepobierania podatku u źródła na podstawie takiej umowy, usługobiorca musi dysponować tzw. certyfikatem rezydencji podatkowej usługodawcy.

Aby prawidłowo ustalić występowanie obowiązku zapłaty podatku konieczna jest zatem indywidualna analiza każdej z zawartych przez Państwa umów o świadczenie usług cloud computingu oraz sprawdzenie regulacji zawartych w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto, wobec rozszerzenia zakresu uprawnień organów ochrony danych osobowych (m.in. poprzez uprawnienie do nakładania wysokich kar finansowych od 25 maja 2018 r.), wskazana jest tu również analiza prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

 

[1] Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2017 roku, znak: 0111-KDIB1-2.4010.122.2017.1.BG.

Bądź na bieżąco z DZP