Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

21.06.2017

Autorzy:

Tomasz Kaczyński
Maciej Żelewski

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona konkurencji i konsumentów
Prawo żywnościowe

Do wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: „Ustawa”) zostały tylko trzy tygodnie. W związku z coraz częstszymi pytaniami przedsiębiorców dotyczącymi stosowania ustawy, UOKiK zorganizował 20 czerwca spotkanie informacyjne dotyczące stosowania przepisów ustawy.

Spotkanie z przedstawicielami UOKiK, w tym wiceprezes Kasztelan-Świetlik, potwierdziło nasze przypuszczenia co do stosowania Ustawy:

 • w zakresie w jakim UOKiK nie określił do tej pory jednoznacznej wykładni przepisów – przepisy będą interpretowane na podstawie spraw poszczególnych przedsiębiorców;
 • relacje handlowe przedsiębiorców oceniane będą kompleksowo – negocjacje, umowy, ewentualne spory;
 • UOKiK nie będzie sprawował funkcji regulacyjnej – nie będzie oceniał wysokości cen produktów ani ingerował w indywidualne interesy przedsiębiorców;
 • Urząd planuje badać większość przedstawianych mu umów;
 • kontroli będą podlegać natomiast mechanizmy kształtowania cen (w tym opłat półkowych) i zasad współpracy handlowej i marketingowej, zwłaszcza w kontekście ich potencjalnej nieuczciwości;
 • działalność przedsiębiorców oceniana będzie w kontekście 3 czynników: bezpieczeństwa żywności, sytuacji konsumenta, sytuacji konkurencji na rynku właściwym.

Dla przypomnienia wskazać należy, że Ustawa:

 • wprowadza nowe kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie oceny umów na dostawy i zakup produktów rolnych i spożywczych pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami handlowymi;
 • umożliwia przedsiębiorcom podejrzewającym naruszenie Ustawy złożenie zawiadomienia do Prezesa UOKiK. Kontroli w tym zakresie podlegać mogą zarówno: treść umów, negocjacje handlowe, jak i spory biznesowe między dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych;
 • przewiduje objęcie postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy zasadami prowadzenia kontroli lub przeszukań przedsiębiorców;
 • za popełnienie zakazanego czynu wprowadza karę finansowa w wysokości do 3% obrotu przedsiębiorcy. Ponadto w przypadku - choćby nieumyślnego - utrudniania przeprowadzenia kontroli lub nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa UOKiK, możliwe jest nałożenie kary w wysokości do 50 mln euro;
 • wchodzi w życie 12 lipca 2017 r.

W świetle wniosków płynących ze spotkania z przedstawicielami UOKiK należy podkreślić, że przepisy Ustawy będą miały znaczący wpływ na relacje handlowe podmiotów działających na rynku spożywczym oraz mogą być źródłem wielu ryzyk prawnych dla przedsiębiorców. Ponieważ, jak wskazał UOKiK, nie można jednoznacznie wskazać przypadku, w którym Urząd nie podejmie interwencji, zgodnie z rekomendacją wiceprezes Kasztelan-Świetlik, przedsiębiorcy powinni dokonać oceny obowiązujących umów i przygotować się do nowego reżimu prawnego.

Nasi eksperci z zespołu prawa ochrony konkurencji i regulacji rynku spożywczego kancelarii oferują kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania Państwa działalności do wymagań nowej Ustawy, wpływu Ustawy na bieżącą działalność handlową, a także zniwelowania ewentualnego ryzyka zakwestionowania dotychczasowych praktyk przez partnerów handlowych.

Celem szczegółowego omówienia Ustawy, konsekwencji jej wejścia w życie oraz możliwych do podjęcia działań prawnych proponujemy przeprowadzenie nieodpłatnego warsztatu, podczas którego odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Bądź na bieżąco z DZP