Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców zależy m.in. od zapewnienia zgodności ich działań z wymogami określonymi w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) oraz prawie ochrony konsumentów. W ramach specjalizacji prawnicy kancelarii DZP zapewniają profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • oceny zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim i zaproponowaniu rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy przy zapewnieniu zgodności działań z prawem,
  • reprezentowania klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej,
  • opracowania wniosków koncentracyjnych oraz reprezentowania klientów w toku prowadzonego przez Prezesa UOKIK postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji,
  • wsparcie prawne dla klientów poszkodowanych przez niekonkurencyjne działania przedsiębiorców, w tym reprezentowanie klientów w sporach w sprawach dotyczących naruszeń prawa konkurencji,
  • doradztwo w zakresie dochodzenia odszkodowań spowodowanych naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji w trybie private enforcement,
  • reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych lub antykonsumenckich,
  • identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności w stosowanych wzorcach umownych i podjęciu działań celem ich wyeliminowania,
  • weryfikacji umów dystrybucyjnych i systemów dystrybucji w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji, w tym w zakresie zmiany modeli dystrybucji oraz opracowania procedur wdrażających nowe rozwiązania,
  • opracowania dokumentacji pozwalającej prowadzić sprzedaż internetową.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP