Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Rozporządzenie UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)

10.03.2021

Autorzy:

Dr Joanna Schubel
Magdalena Krzysztoporska

Specjalizacje:

Ubezpieczenia

10 marca br. wchodzi w życie Rozporządzenie UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR).

Celem regulacji jest wsparcie przejścia UE na niskoemisyjną i bardziej zrównoważoną gospodarkę zgodnie z celami porozumienia paryskiego. SFDR ma przy tym ułatwić inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych poprzez dostęp do informacji, jakie skutki dla zrównoważonego rozwoju ma dany produkt/usługa inwestycyjna.

Kto podlega pod SFDR

SFDR podlegają m.in.:

 • podmioty, które wytwarzają produkty finansowe (np. ubezpieczyciele, którzy oferują ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne),
 • doradcy finansowi, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego,
 • w tym pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy oferują ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne.

SFDR nie podlegają m.in.

 • podmioty, które zatrudniają mniej niż 3 osoby.

Obowiązki w zakresie SFDR

SFDR nakłada nowe obowiązki informacyjne na podmioty rynku usług finansowych. Najważniejsze to m.in.:

 • przygotowanie i publikowanie strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
 • publikowanie oświadczenia dotyczącego brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego,
 • jasne uzasadnienie jeżeli nie biorą pod uwagę takich skutków,
 • włączanie określonych informacji dotyczących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do informacji przekazywanych klientom przed zawarciem umowy,
 • uwzględnienia w politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tej polityki z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
 • zapewnienie, aby komunikaty marketingowe nie były sprzeczne z informacjami ujawnianymi na podstawie SFDR.

Zakres obowiązków jest przy tym odmienny dla różnych podmiotów podlegających pod SFDR.

Kancelaria DZP doradza w stosowaniu SFDR

Wobec braku (na razie) aktów wykonawczych do SFDR, które mają bliżej określić treść i formę udzielanych informacji, szereg kwestii z tym związanych budzi wątpliwości prawne. Pomagamy wybrać bezpieczne prawnie i jednocześnie praktyczne rozwiązania przy stosowaniu SFDR. W szczególności:

 • doradzamy w wyborze właściwego sposobu przekazywania informacji na podstawie SFDR,
 • sprawdzamy od strony prawnej zgodność przygotowanych informacji i strategii z wymogami SFDR,
 • wyjaśniamy, jakie informacje należy przekazać klientowi przed zawarciem umowy i w jakiej formie.

Bądź na bieżąco z DZP