Magdalena Krzysztoporska

Senior Associate

+48 22 557 86 23     magdalena.krzysztoporska@dzp.pl
  • Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z bieżącą obsługą spółek, fuzjami i przejęciami, prawem umów, międzynarodowym prawem inwestycyjnym oraz sporami gospodarczymi.
  • Posiada doświadczenie w zakresie transakcji sprzedaży udziałów, zbycia przedsiębiorstw, prowadzenia badań due diligence oraz postępowań likwidacyjnych. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje m.in. umowy typu joint-venture, porozumienia wspólników, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, dostawy oraz umowy kolportażowe, w szczególności dla branży produkcyjnej, ubezpieczeń, wydawniczej oraz gier hazardowych.
  • Reprezentuje klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych i handlowych, a także w krajowych postępowaniach cywilnych i karnych w sprawach gospodarczych i ubezpieczeniowych. Była laureatką i uczestnikiem konkursów krasomówczych oraz arbitrażowych.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim
  • Absolwentka Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski oraz Cologne Academy on International Commercial Arbitration organizowanej przez Niemiecki Instytut Arbitrażowy
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Young Austrian Arbitration Practitioners oraz International Chamber of Commerce Young Arbitrators Forum

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP