Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zwyczajne zgromadzenia wspólników / walne zgromadzenia zatwierdzające rok obrotowy 2020

07.04.2021

Autorzy:
Robert Niczyporuk
Ariel Sławiński

Kwiecień, maj i czerwiec to zwyczajowy okres odbywania zwyczajnych zgromadzeń spółek, w tym akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy się spodziewać, że obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa nie zostaną złagodzone do czasu odbywania zgromadzeń, istnieje wręcz ryzyko ich zaostrzenia. Aktualnie obowiązujące obostrzenia wynikają z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ostatnio zmienionego w dniu 29 marca 2021 r.

W tym alercie prawnym pragniemy przedstawić jak najnowsze zmiany w prawie wpłyną na procedurę sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, w tym wypłaty dywidendy.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF. 

Bądź na bieżąco z DZP