Robert Niczyporuk

Partner

"Dla naszego klienta zawarcie umowy to inwestycja w przyszłość, która gwarantuje bezpieczeństwo. Umowy piszemy na złe czasy, w dobrych wystarczy zaufanie, więc gdy interesy się rozchodzą ważne jest każde napisane słowo."

+48 22 557 76 24     robert.niczyporuk@dzp.pl
 • Specjalista w zakresie transakcji fuzji i przejęć polskich i zagranicznych przedsiębiorców.
 • Doradca wielu firm i grup kapitałowych w projektach restrukturyzacyjnych - połączenia, w tym transgraniczne, przekształcenia, podziały, transakcje dotyczące majątku przedsiębiorców (przedsiębiorstw).
 • Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów władz oraz odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
 • Doradza w procesach prywatyzacyjnych.
 • Doradzał przy publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami.
 • Jest doradcą w zakresie spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych.
 • Doradca domów maklerskich.
 • Jest aktualnym (lub byłym) członkiem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym rad nadzorczych i rad dyrektorów, m.in. Farmio SA, Sonda SA, Agros Nova sp. z o.o., Kotlin sp. z o.o., Elbro sp. z o.o., DDPP Securities SA, Posedo SA.
 • Był pracownikiem naukowym Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa spółek i działalności gospodarczej, prawa i postępowania cywilnego, upadłości, prawa antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartościowymi.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP