Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Standardowe klauzule umowne – konieczność zmian

07.03.2022

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski

Jedną z podstaw legalnego przekazania danych osobowych z UE do USA, Indii czy Chin jest umowa zawarta na wzorcu opracowanym przez Komisję Europejską, tzw. Standardowe Klauzule Umowne (SCC).

Na kanwie wyroku TSUE ws. Schrems II, 4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zestaw nowych Standardowych Klauzul Umownych zapewniających zgodność z nowymi przepisami. W konsekwencji do 27 grudnia 2022 r. wszystkie stare SCC muszą być zastąpione nowymi. W przypadku dużych przedsiębiorstw oznacza to podpisanie setek, a niekiedy tysięcy, umów zgodnych z nowym wzorcem.

Z uwagi na trwający do 27 grudnia 2022 r. okres przejściowy podmioty, które zawarły umowy przed 27 czerwca 2021 r. mogą nadal bazować na starych SCC. Zobowiązane są jednak do przeprowadzenia dodatkowej oceny adekwatności oraz wdrożenia wszelkich niezbędnych środków uzupełniających, o których mowa w zaleceniach EROD 01/2020.

Po 27 grudnia 2022 r. wszystkie transfery danych oparte na starych SCC muszą bezwzględnie ulec przekształceniu w nowe SCC.

Jaki jest zakres zmian i jakie działania wdrażające należy podjąć jak najszybciej? W załączonym alercie można znaleźć podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących nadchodzącej rewolucji w przekazywaniu danych osobowych poza UE.

Bądź na bieżąco z DZP