Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Europejskie prawo gospodarcze

W ramach prawa Unii Europejskiej doradzamy m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarczego prawa ochrony środowiska oraz projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także reprezentujemy klientów przed instytucjami UE. Nasze usługi obejmują:

  • wsparcie klientów w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek UE, poprzez pośrednictwo m.in. w zastrzeganiu patentów europejskich, europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych,
  • obronę klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji (zgłoszenia koncentracji, doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej,
  • doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających w związku z postępowaniami o zamówienie publiczne, postępowaniami PPP oraz projektami koncesyjnymi, we wszelkich aspektach dotyczących prawa europejskiego, w tym m.in. związanych z podmiotowym i przedmiotowym zakresem obowiązywania regulacji dotyczących zamówień publicznych,
  • doradztwo na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie gospodarczego prawa ochrony środowiska, w tym unijnych aspektów gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów, handlu uprawnieniami do emisji, wymogów IED oraz ochrony przed chemikaliami (REACH),
  • pomoc w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym w przygotowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia, w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE oraz w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych,
  • reprezentację klientów w konsultacjach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych przed instytucjami, takimi jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również przed innymi wyspecjalizowanymi agencjami (np. OHIM, JASPERS).

artykuły powiązane

IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

cały tekst

Wojciech Dziomdziora - Abonament od radia w aucie

18.04.2017 Wojciech Dziodziora, który był gościem Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE, opowiadał o pomyśle opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez właścicieli aut.

cały tekst

Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

cały tekst

Przewozy Regionalne kupują nowe elektryczne zespoły trakcyjne

19.12.2016 Zapewnialiśmy kompleksową obsługę prawną spółki Przewozy Regionalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

cały tekst

KE wszczyna postępowanie o naruszenie prawa unijnego

13.12.2016 Reprezentowaliśmy klienta przed Komisją Europejską w postępowaniu skargowym dot. naruszenia regulacji unijnych w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego stosowanego w produkcji leków.

cały tekst

Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

01.12.2016 Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia MSZ na stronach RCL.

cały tekst

Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

19.02.2016 19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

cały tekst