Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Europejskie prawo gospodarcze

W ramach prawa Unii Europejskiej doradzamy m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarczego prawa ochrony środowiska oraz projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także reprezentujemy klientów przed instytucjami UE. Nasze usługi obejmują:

 • wsparcie klientów w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek UE, poprzez pośrednictwo m.in. w zastrzeganiu patentów europejskich, europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych,
 • obronę klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji (zgłoszenia koncentracji, doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej,
 • doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających w związku z postępowaniami o zamówienie publiczne, postępowaniami PPP oraz projektami koncesyjnymi, we wszelkich aspektach dotyczących prawa europejskiego, w tym m.in. związanych z podmiotowym i przedmiotowym zakresem obowiązywania regulacji dotyczących zamówień publicznych,
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie gospodarczego prawa ochrony środowiska, w tym unijnych aspektów gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów, handlu uprawnieniami do emisji, wymogów IED oraz ochrony przed chemikaliami (REACH),
 • pomoc w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym w przygotowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia, w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE oraz w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych,
 • reprezentację klientów w konsultacjach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych przed instytucjami, takimi jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również przed innymi wyspecjalizowanymi agencjami (np. OHIM, JASPERS).

artykuły powiązane

 • 5th online seminar "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)"

  Konferencja | 22.10.2020 The 5th online seminar "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" will be held on 22nd October, 2020. During the seminar, Rafał Hajduk will give a lecture entitled "Corporate PPAs in the Polish legal framework".

  cały tekst

 • Legislacja cyfrowa - nowe daniny

  Alert | 23.07.2020 Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. „podatek” streamingowy, czyli podatek od przychodów pochodzących m.in. z reklam online, reklam profilowanych i niektórych usług cyfrowych.

  cały tekst

 • IV edycja seminarium Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

  Konferencja | 16.07.2020 16 lipca odbędzie się IV edycja seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" w formule online – w czasie rzeczywistym, podczas którego wystąpi Rafał Hajduk.

  cały tekst

 • IX Europejski Kongres Gospodarczy 2017

  Konferencja | 10.05.2017 W dniach 10-12 maja odbędzie się IX Europejski Kongres Gospodarczy stanowiący trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.

  cały tekst

 • Wojciech Dziomdziora - Abonament od radia w aucie

  Publikacja | 18.04.2017 Wojciech Dziodziora, który był gościem Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE, opowiadał o pomyśle opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez właścicieli aut.

  cały tekst

 • Sukces naukowy Wojciecha Hartunga

  Aktualność | 11.04.2017 11 kwietnia 2017 r. Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Wojciech obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.

  cały tekst

 • Zwalczanie nadużywania pozycji organizacji ekologicznych niezgodne z prawem UE?

  Publikacja | 01.12.2016 Prace nad kodeksem budowlano-urbanistycznym nabierają tempa. Szczególnie interesujące wydają się zastrzeżenia MSZ na stronach RCL.

  cały tekst

 • Konferencja "Infrastruktura w Polsce"

  Konferencja | 19.02.2016 19 lutego odbędzie się konferencja "Infrastruktura w Polsce". W dyskusji panelowej weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

  cały tekst

 • Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany

  Publikacja | 17.11.2014 Środki spożywcze wyprodukowane po 13 grudnia 2014 r. będą musiały być oznakowane według nowych zasad. Znaczna część firm nie jest do tego przygotowana.

  cały tekst

 • Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

  Publikacja | 14.05.2014 Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

  cały tekst

 • Korekta finansowa możliwa nawet po zakończeniu projektu

  Publikacja | 13.05.2014 Sposób, w jaki beneficjent funduszy UE dokonał wyboru wykonawców, może być przedmiotem kontroli nie tylko w trakcie realizacji inwestycji, lecz także po jej zamknięciu. Niekiedy trzeba zwrócić całość dotacji.

  cały tekst

 • Nie różnicujmy funduszy ze względu na kraj

  Publikacja | 25.06.2012 W wyroku z 10 maja 2012 r. w połączonych sprawach od C-338/11 do C-347/11 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że swoboda przepływu kapitału sprzeciwia się opodatkowaniu podatkiem u źródła dywidend wypłacanych przez spółki krajowe funduszom inwestycyjnym będącym rezydentami innych państw, w sytuacji gdy takie wypłaty dokonywane na rzecz funduszy krajowych są z tego podatku zwolnione.

  cały tekst

 • Korekty finansowe w projektach europejskich

  Publikacja | 13.12.2010 Mechanizm korekt finansowych polega na wycofaniu finansowania w przypadku, gdy płatności na rzecz projektów wspieranych przez Unię Europejską (dalej: „UE”) zostały dokonane błędnie, tj. przy ich wydatkowaniu stwierdzono nieprawidłowości

  cały tekst

 • Ostatni dzwonek

  Publikacja | 04.11.2010 Jeszcze tylko przez niecałe trzy miesiące, tj. do 31 grudnia 2010 r., istnieje możliwość stosowania przez państwa członkowskie specjalnych instrumentów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu.

  cały tekst

 • Rewolucja czy ewolucja?

  Publikacja | 26.09.2010 Pomoc regionalna na nowe inwestycje jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO).

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP