Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Europejskie prawo gospodarcze

W ramach prawa Unii Europejskiej doradzamy m.in. w zakresie prawa własności intelektualnej, konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarczego prawa ochrony środowiska oraz projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także reprezentujemy klientów przed instytucjami UE. Nasze usługi obejmują:

  • wsparcie klientów w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych uwzględniających rynek UE, poprzez pośrednictwo m.in. w zastrzeganiu patentów europejskich, europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w rejestracjach praw w postępowaniach międzynarodowych,
  • obronę klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji (zgłoszenia koncentracji, doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej,
  • doradztwo na rzecz wykonawców i zamawiających w związku z postępowaniami o zamówienie publiczne, postępowaniami PPP oraz projektami koncesyjnymi, we wszelkich aspektach dotyczących prawa europejskiego, w tym m.in. związanych z podmiotowym i przedmiotowym zakresem obowiązywania regulacji dotyczących zamówień publicznych,
  • doradztwo na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie gospodarczego prawa ochrony środowiska, w tym unijnych aspektów gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów, handlu uprawnieniami do emisji, wymogów IED oraz ochrony przed chemikaliami (REACH),
  • pomoc w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym w przygotowaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia, w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE oraz w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych,
  • reprezentację klientów w konsultacjach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych przed instytucjami, takimi jak Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również przed innymi wyspecjalizowanymi agencjami (np. OHIM, JASPERS).

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP