Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy - perspektywa przedsiębiorców aptecznych

14.03.2022

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Patrick Wodecki
Mateusz Kunecki
Julia Nowosielska

Przedstawiamy zagadnienia prawne, które mogą być istotne dla przedsiębiorców aptecznych, pracowników aptek i farmaceutów, którzy rozważają udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy.

Realizacja recept w aptece dla uchodźców, a finansowanie publiczne

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa zakłada, że obywatelom Ukrainy (których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny w zw. z wojną w Ukrainie; art. 2 ustawy) przy-sługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej).

Apteki będa udzielały świadczeń na podstawie umów o realizację recept zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym, zgodnie z założeniami ustawy, obywatele Ukrainy będący uchodźcami wojennymi, mają prawo do refundowanych produktów, wydawanych z aptek ogólnodostępnych. Koszty refundacji mają być rozliczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wystawianie recept farmaceutycznych dla uchodźców

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, farmaceuta jest uprawniony – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – do wystawienia recepty farmaceutycznej na produkty lecznicze o dostępności Rp (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych).

O szczegółach procedowanych regulacji można przeczytać w załączonym alercie.

Bądź na bieżąco z DZP