Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Subsydia zagraniczne - alert zespołu zamówień publicznych

01.03.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

Zespół zamówień publicznych przygotował alert prawny w języku angielskim zawierający najważniejsze informacje dotyczące nowego unijnego rozporządzenia na temat subsydiów zagranicznych, które weszło w życie 12 stycznia.

Rozporządzenie 2022/2560 Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 14 grudnia 2022 r. ma znaczący wpływ na podwykonawców i dostawców uczestniczących w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich UE. W efekcie rozporządzenia, oferty podmiotów - przede wszystkim spoza UE - które otrzymują w swoich krajach pomoc publiczną, mogą zostać odrzucone. Regulacja daje uprawnienia Komisji Europejskiej do zbadania sytuacji danego podmiotu i wydawania decyzji zabraniających udzielenia zamówienia publicznego takim organizacjom.

Rozporządzenie 2022/2560 dotyczy głównie umów o wartości przekraczającej 250 mln EUR i ma zastosowanie tylko do procedur, które będą zainicjowane po 12 lipca 2023 r.

 

Bądź na bieżąco z DZP