Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Praktyki handlowe – nowe uprawnienia prezesa UOKiK

26.01.2017

Autorzy:

Tomasz Kaczyński
Maciej Żelewski

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona konkurencji i konsumentów
Prawo żywnościowe

11 stycznia 2017 roku została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: „Ustawa”). Ustawa wejdzie w życie 12 lipca 2017 roku.

Ustawa wprowadza nowe kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie oceny umów na dostawy i zakup produktów rolnych i spożywczych pod kątem ich zgodności z dobrymi obyczajami handlowymi. Stwierdzenie przez Prezesa UOKiK naruszenia przepisów Ustawy jest zależne od stwierdzenia istnienia przewagi kontraktowej, czyli oceny siły ekonomicznej stron i ich pozycji rynkowej, oraz nieuczciwości wykorzystania tej przewagi, czyli działania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub naruszający istotny interes stron. Ustawa ma ograniczony zakres stosowania i stosuje się wyłącznie do rynku produktów rolnych i produktów spożywczych(wszystkich kategorii) oraz przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem tymi produktami.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP