Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Nowelizacja ustawy o refundacji dla wyrobów medycznych

23.11.2016

Autorzy:

Marcin Pieklak

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Ochrona zdrowia
Prawo farmaceutyczne

W dniu 17 listopada br. opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowa wersja uwzględnia stanowiska wyrażone w trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych, które zakończyły się 25 lipca tego roku. Ponadto wraz z aktualizacją projektu Resort Zdrowia przedstawił propozycję szeregu aktów wykonawczych. 

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu zaktualizowany alert refundacyjny, w którym przeanalizowaliśmy najważniejsze zmiany prawne proponowane we wskazanym projekcie, wskazując na różnice między pierwotną i obecną wersją. W przypadku braku różnic pomiędzy wersjami pozostawiliśmy tekst analizy bez zmian. Ponadto, załączamy do alertu aktualny tekst jednolity ustawy o refundacji.

Analizując zakres wprowadzonych zmian należy wskazać, iż w znacznej mierze mają one charakter porządkowy. Doprecyzowują przyjęte wcześniej założenia, nie zmieniając przy tym zasadniczo całego systemu oraz jego poszczególnych elementów. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami wszystkie istotne zmiany zostaną zaznaczone w niniejszym tekście.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP