Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Zmiany w ustawach o CIT i PIT od 1 stycznia 2017

15.12.2016

Autorzy:

Joanna Wierzejska
Krzysztof Dyba

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy ustaw o CIT i PIT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od początku przyszłego roku.

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych

Obecny stan prawny 

W chwili obecnej fundusze inwestycyjne, zarówno zamknięte jak i otwarte, korzystają z całkowitego zwolnienia wszystkich swoich dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dotyczy to zarówno dochodów z tytułu inwestycji kapitałowych, odsetek, dywidend, jak również dochodów z nieruchomości, a także działalności operacyjnej prowadzonej w formie spółek osobowych. Zasada ta obowiązuje od 1998 r. i jest zgodna z praktyką międzynarodową – fundusze inwestycyjne są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w większości jurysdykcji podatkowych na świecie.

Istota takich regulacji jest oparta na zasadzie, zgodnie z którą fundusz inwestycyjny jest wyłącznie wspólną platformą inwestowania dla szeregu inwestorów. Tym samym opodatkowanie dochodów funduszu powinno nastąpić dopiero na etapie ich wypłaty na rzecz inwestorów. Powyższa zasada opodatkowania funduszy inwestycyjnych ma ulec diametralnej zmianie od 1 stycznia 2017 r.

Pełną treść alertu znajdą Państwo w załączonym PDF. 

Bądź na bieżąco z DZP