Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kolejna transakcja FBSerwis przy wsparciu DZP

01.02.2016

Autorzy:
Marcin Krakowiak
Daniel Chojnacki
Maciej Białek
Agnieszka Łoniewska
Michał Kucharski

Kancelaria DZP doradzała FBSerwis, spółce zależnej Ferrovial Services International oraz Budimex, przy zakupie 80% udziałów w spółce Amest Kamieńsk, będącej operatorem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowiska odpadów o statusie RIPOK.

Jest to druga w ciągu 12 miesięcy transakcja obejmująca nabycie przez FBSerwis udziałów w spółce działającej na rynku gospodarowania odpadami. W marcu 2015 roku FBSerwis przejęła dolnośląską spółkę Pro Eko Natura (obecnie FBSerwis Dolny Śląsk). Wówczas również doradzali jej eksperci z naszej kancelarii.

FBSerwis, opierając się na międzynarodowych doświadczeniach, świadczy m.in. usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości, utrzymania infrastruktury i przemysłu oraz usługi środowiskowe, w tym, na coraz większą skalę - usługi obejmujące transport i zagospodarowanie odpadów.

Z ramienia kancelarii sprawę prowadzili specjaliści z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Marcin Krakowiak, Partner i Szef Praktyki, Daniel Chojnacki, Counsel, Agnieszka Łoniewska, Senior Associate, Małgorzata Wężyk, Senior Associate, Michał Kucharski, Associate i Maciej Białek, Associate oraz Karolina Szymczak.

Bądź na bieżąco z DZP