Jak skutecznie rozwiązywać spory?

Wsparcie DZP dla Lotos Kolej przy zawarciu ugody z Newagiem

Lotos Kolej w ramach ugody z Newagiem kupi od niego pięć lokomotyw za 80 mln zł

28.02.2019

Nasz Klient, Lotos Kolej Sp.o.o. zawarł 28 lutego w wyniku mediacji sądowej ugodę ze spółką Newag S.A. obejmującą dostawę i serwis dwóch lokomotyw Griffin i trzech Dragon 2.
Model Dragon 2 to pierwszy tego typu pojazd w Polsce z napędem wykorzystującym węglik krzemu, dzięki czemu uzyskano zmniejszenie rozmiarów i masy lokomotyw, redukcję hałasu i istotne ograniczenie strat energii.

Lokomotywy zostaną dostarczone w wykonaniu ugody, która zaspokaja roszczenia obu stron w sporze sądowym, dotyczącym wartego ponad 56 mln zł kontraktu z grudnia 2015 roku na dzierżawę 5 lokomotyw Griffin. Newag zbudował je w 2017 roku, ale Lotos Kolej odmówił wówczas ich odbioru wskazując, że lokomotywy nie były dopuszczone do ruchu po głównych szlakach kolejowych PKP PLK, nie zostały wyposażone bowiem w wymagany przepisami system ETCS, służący zarządzaniu ruchem kolejowym.

Wsparcie DZP dla Lotos Kolej obejmowało doradztwo oraz reprezentację spółki w postępowaniu sądowym oraz mediacji, zakończonej zawarciem ugody. Pełnomocnikami spółki byli Paweł Paradowski, Partner oraz Krzysztof Stecyk, Senior Associate z Praktyki Postępowań Spornych przy wsparciu Tomasza Zielenkiewicza, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP