Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

  • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowań sądowo-administracyjnych,
  • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
  • mediacji i ADR,
  • doradztwa przedsądowego,
  • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Prowadzimy m.in. sprawy sądowe korporacyjne, z tytułu rozliczeń inwestycyjnych, o zapłatę, odszkodowanie, w zakresie ochrony danych osobowych.

Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. W imieniu klientów prowadzimy również negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego.

artykuły powiązane

Los mieszkańców kamienicy przy Poznańskiej w Warszawie

21.09.2017 Co czeka osoby, które kupiły mieszkania w kamienicy przy ul. Poznańskiej w związku z reprywatyzacją i decyzją komisji weryfikacyjnej, która uznała, że kamienica nie powinna być zwracana spadkobiercom.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

04.08.2017 W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wpływa na NSA

24.07.2017 Nowa ustawa o SN, której projekt wywołuje w ostatnich dniach skrajne emocje, w niekontrolowany sposób wpływa na status NSA, jego Prezesa, sędziów i pracowników.

cały tekst

Reforma procedury administracyjnej - nowe książki

28.06.2017 Ukazały się nowe wyd. publikacji, których współautorem jest Piotr Gołaszewski - "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz" i "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz".

cały tekst

Pocztowe e-znaczki zwolnione z podatku VAT

30.05.2017 Doradzaliśmy Envelo, największej platformie usług pocztowych w Polsce, w sporze interpretacyjnym dot. opodatkowania VAT ich flagowego produktu, tj. sprzedaży e-znaczka.

cały tekst

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

26.05.2017 W ramach Praktyki Postępowań Spornych wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami grupy, która zajmować się będzie m.in. przestępstwami białych kołnierzyków, kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Józef Palinka o zmianach w procesie sądowym

04.05.2017 W czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE gościem Ewy Usowicz był Józef Palinka, Szef Praktyki Postępowań Spornych, który opowiadał o zasadach, jakie rządzą procesem sądowym.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Spór o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości

11.04.2017 Nasza kancelaria reprezentowała OHL w precedensowym sporze, w którym spółka domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

DZP wygrywa przed NSA ponad 8 mln PLN w sprawie podatku VAT

28.02.2017 Nasza kancelaria reprezentowała firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

cały tekst

Sędziowie powinni częściej zaglądać do konstytucji

07.02.2017 Bez wątpienia system rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw wymaga od sędziów wyjścia poza ramy codziennej praktyki orzeczniczej, a niekiedy odwagi. Czy ten model zda egzamin?

cały tekst

Debata o reformie sądownictwa: Szansa czy zagrożenie

31.01.2017 Sędziów do KRS będą wybierali posłowie – zakłada projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości. Skutki tego będą opłakane zarówno dla sądów, jak i zwykłych obywateli – ripostują sędziowie.

cały tekst

OHL odzyskuje środki ze zrealizowanej gwarancji

30.01.2017 OHL, przy naszym wsparciu, dowiódł, że spółka miejska zamawiająca u nich wykonanie projektu nie miała podstaw, aby zgłosić żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

Wywiad RzP: Jak być nowoczesnym procesualistą

12.10.2016 W sądzie cenną umiejętnością prawnika jest dar skrótu, pozwalający lapidarnie i przekonująco przedstawić skomplikowaną sprawę – twierdzą partnerzy w kancelarii DZP.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

22.09.2016 Modyfikacja zakresu kognicji sądów administracyjnych to jedna z ważniejszych zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Relacja z panelu: Sąd lepszy niż mediacja

09.09.2016 Nie tyle sądy, ile sędziowie ostatnio goszczą na medialnych czołówkach. Relacja z panelu "Polskie sądownictwo w oczach przedsiębiorców" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

cały tekst

Przyspieszyć orzecznictwo - relacja z panelu na Forum w Krynicy

08.09.2016 Największą uciążliwością dla przedsiębiorców jest przewlekłość postępowania w polskich sądach i kłopoty z biegłymi. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada zmiany.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

08.09.2016 W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zrój

08.08.2016 W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Arbitraż inwestycyjny wygrany przed sądem w Hadze

01.07.2016 Wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowaliśmy Rzeczpospolitą Polską przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze w sprawie z powództwa inwestorów norweskich.

cały tekst

Chambers Europe rekomenduje DZP i jej ekspertów w 16 specjalizacjach

26.04.2016 Ukazała się rozszerzona, czyli europejska, część rankingu Chambers and Partners. Uzupełnieniem opublikowanych w marcu wyników Global Guide, jest Europe Guide, gdzie zarówno kancelaria DZP, jak i nasi eksperci zostali ponownie wyróżnieni.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

13.04.2016 Ukazała się nowa edycja publikacji i rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako Leading Individuals zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Chambers Global 2016 wyróżnia DZP

18.03.2016 W opublikowanym 17 marca 2016 r. rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani. Jak co roku, kryteriami oceny były głównie zrealizowane projekty i profesjonalne podejście do klienta.

cały tekst

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

24.02.2016 Zakończyliśmy z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

cały tekst

Ugoda w sprawie trasy tramwajowej w Poznaniu przy wsparciu DZP

29.01.2016 Doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - ZTM oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie.

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

DZP z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską

30.11.2015 Reprezentowaliśmy KP w sporze z grupą Żywiec SA, która wcześniej uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 10

03.11.2015 Od 15 sierpnia 2015 r. obowiązują zmienione zasady miarkowania kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, w tym wynagrodzeń fachowych pełnomocników.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 9

27.10.2015 Ważna zmiana wprowadzona 15 sierpnia do postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy zwiększenia roli referendarzy sądowych. oraz modelu sprzeciwu od wydawanych orzeczeń.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 8

20.10.2015 Autokontrola orzeczeń przez wojewódzkie sądy administracyjne i merytoryczne orzekanie w drugiej instancji – to zmiany, które mają usprawnić postępowanie i odciążyć NSA.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 7

13.10.2015 Od 15 sierpnia 2015 r. sądy administracyjne zyskały uprawnienie do merytorycznego orzekania. To kluczowy element zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 6

06.10.2015 Wymóg doręczeń bezpośrednich wprowadzony nowelą ustawy nie będzie dotyczył wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku czy stwierdzenie prawomocności orzeczenia.

cały tekst

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z udziałem Bartosza Karolczyka

01.10.2015 Ukazała się Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. Znalazł się w niej rozdział autorstwa Bartosza Karolczyka pt. "Potrzeba nowej kodyfikacji cywilnego prawa procesowego a struktura postępowania dowodowego de lege ferenda”.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

15.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

08.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Kolejne wydanie "Ius Commune Europaeum" - Evidence in Contemporary Civil Procedure

31.08.2015 W sierpniu ukazała się publikacja "Evidence in Contemporary Civil Procedure", w której znajdą Państwo artykuł "Preclusion of Late Allegations and Evidence as a Tool to Increase the Efficiency of Civil Proceedings In Poland" autorstwa dr. Bartosza Karolczyka.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

11.08.2015 Uproszczenie procedury i zapewnienie szybkości postępowania przed sądami administracyjnymi to cel nowelizacji ustawy. Wchodzi ona w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Środki zaskarżenia po nowelizacji – nowa książka Piotra Gołaszewskiego

09.07.2015 Ukazało się drugie – zmienione i uzupełnione, wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus", autorstwa Piotra Gołaszewskiego związanego z Praktyką Nieruchomości.

cały tekst

Opodatkowania przychodów sportowców

22.06.2015 Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi, który dotyczył opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, a w którym reprezentowaliśmy profesjonalnego sportowca.

cały tekst

Rzeczpospolita po raz kolejny nagradza DZP

14.05.2015 13 maja Rzeczpospolita ponownie nagrodził DZP. Zajęliśmy 2. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie oraz 3. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych.

cały tekst

Nowe komentarze do procedury administracyjnej z udziałem Piotra Gołaszewskiego

11.05.2015 Na rynku ukazało się właśnie nowe - trzecie już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski,z Praktyką Nieruchomości.

cały tekst

Spór dot. użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

03.05.2015 Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem doradzała Ambasadzie Malezji w sporze z m.st. Warszawa dotyczącym użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w centrum Warszawy.

cały tekst

Chambers Global 2015 wyróżnia DZP

12.03.2015 W opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Paweł Paradowski dołącza do grona partnerów DZP

01.07.2014 Partnerzy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mają przyjemność poinformować, że 1 lipca do ich grona dołączył Paweł Paradowski (Praktyka Postępowań Spornych).

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global 2014 dla DZP

13.03.2014 Informujemy, że w opublikowanym właśnie rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Chambers Europe nagradza kancelarię DZP

25.04.2013 W najnowszym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2013 trzeci raz z rzędu zostaliśmy uhonorowani nagrodą Poland Law Firm of the Year - National. Nagroda Chambers Europe Awards for Excellence trafia w nasze ręce po raz czwarty.

cały tekst

Chambers Europe ponownie wyróżnia DZP i jej ekspertów

25.04.2013 Pod koniec kwietnia opublikowany został najnowszy ranking Chambers Europe 2013. Tym samym mamy przyjemność poinformować, że zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci zostali rekomendowani w 13 kategoriach.

cały tekst

DZP kolejny raz laureatem rankingu Rzeczpospolitej

18.04.2013 17 kwietnia dziennik Rzeczpospolita po raz kolejny nagrodziła największe i najlepsze kancelarie prawnicze. Zajęliśmy 2. miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz 3. miejsce w kategorii ogólnej liczby prawników pracujących w firmie.

cały tekst

Wyróżnienia Chambers Global dla DZP

14.03.2013 Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym dzisiaj rankingu Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business kancelaria DZP oraz nasi eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst