Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

  • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowań sądowo-administracyjnych,
  • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
  • mediacji i ADR,
  • doradztwa przedsądowego,
  • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Prowadzimy m.in. sprawy sądowe korporacyjne, z tytułu rozliczeń inwestycyjnych, o zapłatę, odszkodowanie, w zakresie ochrony danych osobowych.

Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. W imieniu klientów prowadzimy również negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP