Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

  • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • postępowań sądowo-administracyjnych,
  • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
  • mediacji i ADR,
  • doradztwa przedsądowego,
  • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Prowadzimy m.in. sprawy sądowe korporacyjne, z tytułu rozliczeń inwestycyjnych, o zapłatę, odszkodowanie, w zakresie ochrony danych osobowych.

Zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. W imieniu klientów prowadzimy również negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego.

artykuły powiązane

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - seminarium

Konferencja | 21.03.2019 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszymi ekspertami z Praktyki Postępowań Spornych, którzy omówią zasadnicze zmiany w k.p.c. oraz jak się do nich przygotować.

cały tekst

Waloryzacja kontraktów budowlanych.

Publikacja | 04.03.2019 Rysujący się scenariusz potencjalnej fali upadłości w budownictwie sprawia, że waloryzacja nierentownych kontraktów pozostaje źródłem niekończących się dyskusji.

cały tekst

V edycja Konferencji Arbitrażowej

Konferencja | 22.11.2018 W dniach 22-23 listopada odbędzie się konferencja pt. "Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia”. Tematyka wiąże się z aktualną sytuacją na rynku budowlanym.

cały tekst

Burzowe chmury nad polskimi sądami

Publikacja | 31.07.2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Fundamentem europejskiej wspólnoty jest zaufanie. Artykuł Pawła Lewandowskiego w dzienniku Rzeczpospolita.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2018 rekomenduje DZP

Aktualność | 12.04.2018 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Energy&natural resources i Dispute Resolution. Nasi eksperci również zostali wyróżnieni.

cały tekst

KRRiT uchyla decyzję w sprawie kary dla TVN

DZP doradza | 11.01.2018 Po zapoznaniu się ze stanowiskami strony społecznej, Przewodniczący KRRiT uchylił decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie TVN nakładającą na nadawcę niemal 1,5 mln PLN kary.

cały tekst

Los mieszkańców kamienicy przy Poznańskiej w Warszawie

Publikacja | 21.09.2017 Co czeka osoby, które kupiły mieszkania w kamienicy przy ul. Poznańskiej w związku z reprywatyzacją i decyzją komisji weryfikacyjnej, która uznała, że kamienica nie powinna być zwracana spadkobiercom.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

Aktualność | 04.08.2017 W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wpływa na NSA

Publikacja | 24.07.2017 Nowa ustawa o SN, której projekt wywołuje w ostatnich dniach skrajne emocje, w niekontrolowany sposób wpływa na status NSA, jego Prezesa, sędziów i pracowników.

cały tekst

Reforma procedury administracyjnej - nowe książki

Aktualność | 28.06.2017 Ukazały się nowe wyd. publikacji, których współautorem jest Piotr Gołaszewski - "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz" i "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz".

cały tekst

Pocztowe e-znaczki zwolnione z podatku VAT

DZP doradza | 30.05.2017 Doradzaliśmy Envelo, największej platformie usług pocztowych w Polsce, w sporze interpretacyjnym dot. opodatkowania VAT ich flagowego produktu, tj. sprzedaży e-znaczka.

cały tekst

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

Aktualność | 26.05.2017 W ramach Praktyki Postępowań Spornych wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami grupy, która zajmować się będzie m.in. przestępstwami białych kołnierzyków, kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Józef Palinka o zmianach w procesie sądowym

Publikacja | 04.05.2017 W czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE gościem Ewy Usowicz był Józef Palinka, Szef Praktyki Postępowań Spornych, który opowiadał o zasadach, jakie rządzą procesem sądowym.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2017 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2017 Ukazała się nowa edycja Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law i Dispute Resolution, a jako Leading Individuals są wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, Paweł Grzejszczak i Rafał Hajduk.

cały tekst

Spór o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości

DZP doradza | 11.04.2017 Nasza kancelaria reprezentowała OHL w precedensowym sporze, w którym spółka domagała się wyłączenia z masy upadłości Hydrobudowy Polska (HBP) środków pieniężnych przynależnych OHL.

cały tekst

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

Konferencja | 30.03.2017 W dniach 30-31 marca odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych".

cały tekst

DZP wygrywa przed NSA ponad 8 mln PLN w sprawie podatku VAT

DZP doradza | 28.02.2017 Nasza kancelaria reprezentowała firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

cały tekst

Sędziowie powinni częściej zaglądać do konstytucji

Publikacja | 07.02.2017 Bez wątpienia system rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw wymaga od sędziów wyjścia poza ramy codziennej praktyki orzeczniczej, a niekiedy odwagi. Czy ten model zda egzamin?

cały tekst

Debata o reformie sądownictwa: Szansa czy zagrożenie

Publikacja | 31.01.2017 Sędziów do KRS będą wybierali posłowie – zakłada projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości. Skutki tego będą opłakane zarówno dla sądów, jak i zwykłych obywateli – ripostują sędziowie.

cały tekst

OHL odzyskuje środki ze zrealizowanej gwarancji

DZP doradza | 30.01.2017 OHL, przy naszym wsparciu, dowiódł, że spółka miejska zamawiająca u nich wykonanie projektu nie miała podstaw, aby zgłosić żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej.

cały tekst

Nowe wydania komentarzy do procedury administracyjnej

Aktualność | 10.01.2017 Ukazało się 4. już wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski.

cały tekst

Rekordowe odszkodowanie dla PKP Intercity od dostawcy Pendolino

DZP doradza | 12.12.2016 Reprezentowaliśmy PKP Intercity w sporze dot. zapłaty kary umownej przez Alstom z tytułu opóźnienia w dostawie pociągów Pendolino. Sąd zasądził na rzecz PKP Intercity 42,3 mln EUR z odsetkami.

cały tekst

Wywiad RzP: Jak być nowoczesnym procesualistą

Publikacja | 12.10.2016 W sądzie cenną umiejętnością prawnika jest dar skrótu, pozwalający lapidarnie i przekonująco przedstawić skomplikowaną sprawę – twierdzą partnerzy w kancelarii DZP.

cały tekst

Relacja z panelu: Sąd lepszy niż mediacja

Publikacja | 09.09.2016 Nie tyle sądy, ile sędziowie ostatnio goszczą na medialnych czołówkach. Relacja z panelu "Polskie sądownictwo w oczach przedsiębiorców" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

cały tekst

Przyspieszyć orzecznictwo - relacja z panelu na Forum w Krynicy

Publikacja | 08.09.2016 Największą uciążliwością dla przedsiębiorców jest przewlekłość postępowania w polskich sądach i kłopoty z biegłymi. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada zmiany.

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

Publikacja | 08.09.2016 W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

26. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

Konferencja | 08.08.2016 W dniach 6-8 września w Krynicy Zdrój odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego, tym razem pod hasłem "Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?".

cały tekst

Arbitraż inwestycyjny wygrany przed sądem w Hadze

DZP doradza | 01.07.2016 Wraz z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa reprezentowaliśmy Rzeczpospolitą Polską przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze w sprawie z powództwa inwestorów norweskich.

cały tekst

Legal 500 EMEA 2016 rekomenduje DZP

Aktualność | 13.04.2016 Ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. DZP jest liderem w kategoriach: Public Law, Dispute Resolution i Insurance, a jako indywidualnie zostali wskazani: Julita Zimoch-Tuchołka, i Paweł Grzejszczak.

cały tekst

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

DZP doradza | 24.02.2016 Zakończyliśmy z powodzeniem trwające ponad 6 lat postępowanie o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie wydanego w sprawie pomiędzy Taifun Real sp. z o.o. a Exatel SA.

cały tekst

Ugoda w sprawie trasy tramwajowej w Poznaniu przy wsparciu DZP

DZP doradza | 29.01.2016 Doradzali Konsorcjum w składzie PORR Polska Infrastructure SA, ZUE SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w sporze z Miastem Poznań - ZTM oraz spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie.

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

DZP doradza | 15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

DZP z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską

DZP doradza | 30.11.2015 Reprezentowaliśmy KP w sporze z grupą Żywiec SA, która wcześniej uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 10

Publikacja | 03.11.2015 Od 15 sierpnia 2015 r. obowiązują zmienione zasady miarkowania kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, w tym wynagrodzeń fachowych pełnomocników.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 9

Publikacja | 27.10.2015 Ważna zmiana wprowadzona 15 sierpnia do postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy zwiększenia roli referendarzy sądowych. oraz modelu sprzeciwu od wydawanych orzeczeń.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 8

Publikacja | 20.10.2015 Autokontrola orzeczeń przez wojewódzkie sądy administracyjne i merytoryczne orzekanie w drugiej instancji – to zmiany, które mają usprawnić postępowanie i odciążyć NSA.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 7

Publikacja | 13.10.2015 Od 15 sierpnia 2015 r. sądy administracyjne zyskały uprawnienie do merytorycznego orzekania. To kluczowy element zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 6

Publikacja | 06.10.2015 Wymóg doręczeń bezpośrednich wprowadzony nowelą ustawy nie będzie dotyczył wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku czy stwierdzenie prawomocności orzeczenia.

cały tekst

Nowelizacja KPC z udziałem Bartosza Karolczyka

Aktualność | 01.10.2015 Ukazała się Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej. Znalazł się w niej rozdział autorstwa Bartosza Karolczyka.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 5

Publikacja | 29.09.2015 Na skutek nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nastąpiła zmiana charakteru skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w sprawach indywidualnych.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 4

Publikacja | 22.09.2015 Modyfikacja zakresu kognicji sądów administracyjnych to jedna z ważniejszych zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 3

Publikacja | 15.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 2

Publikacja | 08.09.2015 Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi weszła w życie 15 sierpnia 2015 r., ale większość zmienionych przepisów stosuje się również do postępowań wszczętych wcześniej i pozostających w toku.

cały tekst

Kolejne wydanie "Ius Commune Europaeum"

Aktualność | 31.08.2015 W sierpniu ukazała się publikacja "Evidence in Contemporary Civil Procedure", w której artykuł "Preclusion of Late Allegations and Evidence as a Tool to Increase the Efficiency of Civil Proceedings In Poland" napisał Bartosz Karolczyk.

cały tekst

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 1

Publikacja | 11.08.2015 Uproszczenie procedury i zapewnienie szybkości postępowania przed sądami administracyjnymi to cel nowelizacji ustawy. Wchodzi ona w życie 15 sierpnia 2015 r.

cały tekst

Środki zaskarżenia po nowelizacji – nowa książka Piotra Gołaszewskiego

Aktualność | 09.07.2015 Ukazało się drugie wydanie publikacji "Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus".

cały tekst

Opodatkowania przychodów sportowców

DZP doradza | 22.06.2015 Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi, który dotyczył opodatkowania przychodów z uprawiania sportu, a w którym reprezentowaliśmy profesjonalnego sportowca.

cały tekst

Nowe komentarze do procedury administracyjnej

Aktualność | 11.05.2015 Na rynku ukazało się właśnie nowe - trzecie już - wydanie publikacji z serii "Duże Komentarze Becka" - "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", której współautorem jest Piotr Gołaszewski.

cały tekst

Spór dot. użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

DZP doradza | 03.05.2015 Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem doradzała Ambasadzie Malezji w sporze z m.st. Warszawa dotyczącym użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w centrum Warszawy.

cały tekst

Czekają nas ważne zmiany w prawie spadkowym

Publikacja | 08.03.2015 Od dłuższego czasu prawo spadkowe opierało się nowelizacjom, które są dość częste w innych dziedzinach prawa. W tym roku sytuacja ta radykalnie się zmieni, bowiem czekają nas dwie istotne modyfikacje, tak w zakresie przepisów krajowych jak europejskich.

cały tekst

IV Central Eastern Europe Fraud and Risk Conference

Konferencja | 24.11.2014 W dniach 24-25 listopada w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji pt. "Central & Eastern Europe Fraud & Risk". Pierwszego dnia konferencji Paweł Paradowski, Partner z Praktyki Postępowań Spornych, zaprezentuje temat "Zawiadomienie organów ścigania o wykrytym przestępstwie- prawo czy obowiązek?"

cały tekst

Paweł Paradowski dołącza do grona partnerów DZP

Aktualność | 01.07.2014 Partnerzy kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mają przyjemność poinformować, że 1 lipca do ich grona dołączył Paweł Paradowski (Praktyka Postępowań Spornych).

cały tekst

Legal 500 EMEA 2014 rekomenduje DZP

Aktualność | 10.04.2014 Właśnie ukazała się nowa edycja rankingu Legal 500 EMEA. Jak co roku, zarówno poszczególne praktyki, jak i nasi eksperci, zostali wysoko ocenieni i rekomendowani w 10 kategoriach.

cały tekst

Jak firma może sądzić się i nie płacić

Publikacja | 12.12.2013 Sąd przyznaje zwolnienie od kosztów sądowych pod warunkiem, że ubiegający się o nie wykaże, iż nie ma wystarczających środków na to, aby je ponieść.

cały tekst

Jawność w interesie obywateli

Publikacja | 24.07.2013 Co jest lepsze: jawność czy poufność postępowania? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

cały tekst

Gdybym mogła zmienić jeden przepis...

Publikacja | 24.07.2013 Gdybym mogła dokonywać zmian w polskim prawie, w pierwszej kolejności wprowadziłabym wiążącą ustawodawcę zasadę, i przepis musi być zgodny ze zdrowym rozsądkiem.

cały tekst

Sukces DZP w precedensowym sporze o korekty finansowe

DZP doradza | 18.04.2013 Eksperci kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed NSA w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych.

cały tekst

Wykonawcy kontra GDDKiA – walka niekoniecznie przegrana

Publikacja | 05.03.2013 Odrzucanie przez sądy udzielania zabezpieczeń na rzecz wykonawców w procesach z Generalną Dyrekcją jest nie tylko nieusprawiedliwione, ale i krzywdzące – ocenia partner w Praktyce Postępowań Spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

O trudnej sztuce legislacji

Publikacja | 18.09.2012 Posługiwanie się ustawą jako instrumentem doraźnej polityki jest psuciem państwa prawnego – pisze profesor

cały tekst

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi

Publikacja | 09.09.2012 Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uregulowana w art. 17 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s., pozwala sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego na osiągnięcie znaczących korzyści w postępowaniu karnym skarbowym.

cały tekst

Pozew grupowy nie jest najlepszym rozwiązaniem

Publikacja | 16.08.2012 Rozmowa z Pawłem Lewandowskim, radcą prawnym, partnerem praktyki postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Masz lokatę w parabanku? Nie możesz odzyskać pieniędzy? Co robić?

Publikacja | 08.08.2012 Jeżeli parabank zapewnia - jak Amber Gold - że zwróci pieniądze, można uzbroić się w cierpliwość i poczekać. To trudna rada dla osób, które nie mogą doczekać się zwrotu oszczędności swojego życia.

cały tekst

Jak odzyskać pieniądze? Klienci Amber Gold szykują pozew zbiorowy

Publikacja | 07.08.2012 Część klientów przestała już wierzyć Amber Gold. Trzysta osób szykuje pozew zbiorowy. Zbierają się na stronie www.wspolnypozew.com. Reprezentować ich będzie kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

cały tekst

Wykonawca testamentu: kim jest i jakie ma zadania?

Publikacja | 06.08.2012 Powołanie wykonawcy testamentu jest praktycznym sposobem na usprawnienie procesu spadkowego. Taki wykonawca zarządzi po śmierci spadkodawcy majątkiem spadkowym, spłaci długi spadkowe, wykona zapisy i polecenia testamentu oraz wyda spadkobiercom majątek spadkowy.

cały tekst

O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego

Publikacja | 29.04.2012 W artykule omówiono przepis art. 114a KKS dopuszczający zawieszenie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, celnymi lub sądami administracyjnymi.

cały tekst

Zmiana przepisów umożliwia złożenie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania

Publikacja | 30.06.2011 11 kwietnia 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

cały tekst

Urzędnik zapłaci za błędy i opieszałość

Publikacja | 23.02.2011 Nowe rozwiązania o karaniu urzędników, którzy naruszą prawo, nie sparaliżują urzędów. Ustawa przewiduje też sankcje za przewlekłość postępowania.

cały tekst

Class Action

Publikacja | 26.08.2010 The law on class action is one of this year’s most important legislative changes. It is unquestionably a step towards improving the efficiency of court proceedings and facilitating access to courts for people who cannot afford to start a lawsuit by themselves.

cały tekst