Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradza CEDIE, 2018 S.A. przy nabyciu spółki Ultracore Polska

04.10.2019

DZP doradzało CEDIE, 2018 S.A., hiszpańskiej spółce działającej w branży stalowej, w transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Ultracore Polska od brytyjskiej spółki Ferroglobe PLC.

Doradztwo DZP obejmowało kompleksową obsługę prawno-podatkową transakcji. Doradzaliśmy naszemu Klientowi od etapu planowania struktury transakcji, poprzez przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie projektów dokumentacji transakcyjnej, a także wspieraliśmy w zakończonych sukcesem negocjacjach.

Z ramienia DZP klientowi doradzał zespół prawników z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Praktyki Podatkowej. W jego skład weszli: Przemysław Furmaga - Partner, Maciej Wasilewski – Associate, a także Grzegorz Sprawka - Senior Tax Manager.

Bądź na bieżąco z DZP