Grzegorz Sprawka

Senior Tax Manager

vcard +48 22 557 86 13     grzegorz.sprawka@dzp.pl
  • Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji typu M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych.
  • Przeprowadzał szereg podatkowych badań typu due diligence w różnych sektorach.
  • Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu szeregu restrukturyzacji i optymalizacji podatkowych związanych z nabyciem oraz działalnością operacyjną spółek.
  • Świadczy kompleksowe doradztwo podatkowe, zarówno dla prywatnych przedsiębiorców, jak i międzynarodowych korporacji z sektora FCMG, finansowego, energetycznego, nieruchomości czy farmaceutycznego.
  • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

artykuły powiązane

Dylematy właścicieli firm prywatnych: sukcesja czy inwestor?

Konferencja | 28.03.2019

Wraz z firmą Navigator Capital Group mamy przyjemność zaprosić 28 marca, na kolejne z cyklu spotkanie skierowane do właścicieli firm prywatnych. Tym razem spotykamy się w Katowicach.

cały tekst

VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Konferencja | 18.03.2019

Nasza kancelaria po raz kolejny ma zaszczyt być Partnerem Merytorycznym Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, który w tym roku odbywa się w dniach 18-19 marca w Poznaniu.

cały tekst

Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Alert | 19.12.2018

14 listopada Prezydent RP podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej implementującą dyrektywę Rady (UE) 2016/1164. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

cały tekst

Sprzedaż udziałów spółki Artgeist Sp. z o.o. z Wrocławia na rzecz funduszu Resource Partners

DZP doradza | 17.12.2018

17 grudnia zamknięta została jedna z większych transakcji na rynku prywatnym w roku 2018.

cały tekst

Dylematy właścicieli firm prywatnych: sukcesja czy inwestor?

Konferencja | 27.11.2018

Zapraszamy na drugie z cyklu spotkanie dla prywatnych przedsiębiorców organizowane we współpracy z firmą Navigator. Tym razem spotkamy się z Państwem w Katowicach.

cały tekst

Poland Tax Conference 2018

Konferencja | 13.11.2018

13 listopada zapraszamy na konferencję, podczas której omówione zostaną najważniejsze zmiany w polskim prawie podatkowym, w zakresie aspektów krajowych i międzynarodowych.

cały tekst

Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie

Konferencja | 13.06.2018

13 czerwca 2018 r. zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na śniadanie podatkowe pt.: "Postępowanie karno-skarbowe w mojej firmie". Spotkanie poprowadzą eksperci z Praktyki Podatkowej i Prawa Karnego.

cały tekst

V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Konferencja | 19.03.2018

W dniach 19-20 marca w hotelu IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych, który odbywa się pod hasłem "Moc drzewa genealogicznego".

cały tekst

Kluczowe zmiany w przepisach CIT, PIT i VAT od 2018 roku

Konferencja | 15.02.2018

13 i 15 lutego zapraszamy na spotkania organizowane przez naszą Praktykę Podatkową, w trakcie których porozmawiamy o najważniejszych zmianach w przepisach podatkowych.

cały tekst

Kluczowe zmiany w przepisach podatkowych - edycja poznańska

Konferencja | 09.02.2018

9 lutego zapraszamy do naszego biura w Poznaniu na spotkanie, w trakcie którego porozmawiamy o najważniejszych zmianach w przepisach podatkowych, jakie wchodzą w życie w 2018 roku.

cały tekst

Kluczowe zmiany w przepisach o podatku dochodowym od 2018 r.

Konferencja | 09.01.2018

9 stycznia zapraszamy na spotkanie organizowane przez naszą Praktykę Podatkową, w trakcie którego porozmawiamy o nadchodzących zmianach w przepisach podatkowych.

cały tekst

Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej

Konferencja | 30.10.2017

30 października zapraszamy do biura DZP na śniadanie biznesowe pt. "Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej", które realizujemy wspólnie z Polską Izbą Kolei.

cały tekst

Next G - konferencja nowego pokolenia sukcesorów

Konferencja | 19.10.2017

Nasi eksperci ponownie będą mieli możliwość opowiedzenia o swoich doświadczeniach sukcesorom – osobom, które obecnie przygotowują się do przejęcia zarządzania w firmach rodzinnych.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Działalność R&D w branży gier wideo"

Konferencja | 20.09.2017

20 września zapraszamy do siedziby DZP na spotkanie "Działalność badawczo-rozwojowa w branży gier wideo", przeznaczone dla przedstawicieli firm z branży oprogramowania rozrywkowego.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programach NCBiR

Konferencja | 31.08.2017

31 sierpnia zapraszamy do siedziby DZP na Śniadanie B+R organizowane przez naszą kancelarię i KIGEIT dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

cały tekst

Narodziny Firmy Rodzinnej - jak mądrze zaplanować sukcesję

Publikacja | 13.04.2017

Polecamy "Narodziny Firmy Rodzinnej" - kompendium nt. firm rodzinnych i sukcesji. Autorami z DZP są: Piotr Andrzejczak, Grzegorz Sprawka, Jacek Stokłosa, Joanna Wierzejska oraz Jakub Wieszczeczyński.

cały tekst

Dochody funduszy inwestycyjnych opodatkowane od 2017 r.

Alert | 10.11.2016

31 października 2016 do Sejmu wniesiony został projekt ustawy wprowadzający opodatkowanie podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych 19% podatkiem.

cały tekst

Śniadanie biznesowe Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 20.10.2016

20 października zapraszamy do dyskusji nt. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulg podatkowych i rozliczeń VAT w komercjalizacji i w programach NCBiR.

cały tekst

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jest gotowa

Alert | 27.05.2016

Senat przyjął ostatecznie nowelizację ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13.05.2016, wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

cały tekst

Zarządzanie majątkiem widziane okiem prawnika cz. 2

Publikacja | 30.06.2015

Zagadnienia podatkowe zarządzania majątkiem dotyczą różnych kwestii, w tym m.in. spraw związanych z porządkowaniem aktywów.

cały tekst

Zarządzanie majątkiem widziane okiem prawnika

Publikacja | 13.05.2015

Kwestie podatkowe nie są i nie powinny być decydujące przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzeniem własnym majątkiem, takich jak wybór inwestycji czy sposób lokowania środków. Decydujące w tym zakresie są przede wszystkim kwestie ekonomiczne, jak chociażby analiza ryzyk związanych z takimi działaniami.

cały tekst

Podatkowa grupa kapitałowa po raz pierwszy kompleksowo opisana

Aktualność | 11.02.2015

Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez ekspertów Praktyki Podatkowej pt. "Podatkowa grupa kapitałowa". Autorami są eksperci naszej kancelarii.

cały tekst

Gdy spadek staje się kłopotem

Publikacja | 15.07.2013

Historia o niespodziewanym spadku od zmarłego wuja nie musi być fragmentem scenariusza filmowego. Takie przypadki zdarzają się naprawdę – i mogą być źródłem sporych problemów.

cały tekst

Czas na debatę

Publikacja | 02.10.2012

Podatnik powinien mieć prawo przekazać 1 proc. PIT za pośrednictwem płatnika

cały tekst

Prawo do zwrotu VAT dla zagranicznego podatnika

Publikacja | 15.01.2012

Prawo do zwrotu VAT dla zagranicznego podatnika a rejestracja grupowa - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., l FSK 426/11.

cały tekst

Przychody i koszty uzyskania przychodów przy przelewie wierzytelności

Publikacja | 28.12.2011

Rozstrzygnięcie sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczącego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym przelewu wierzytelności było przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zapadłego dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 385/11.

cały tekst

Pożyczki udzielane spółkom przez udziałowców i akcjonariuszy są zwolnione z PCC

Publikacja | 27.12.2011

Powyższa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt I SA/Gd 396/11), w którym uchylił on interpretację organów podatkowych stwierdzającą, że przywrócenie opodatkowania tym podatkiem pożyczek od udziałowców i akcjonariuszy w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. było sprzeczne z prawem wspólnotowym i nieuprawnione.

cały tekst

O obowiązku podatkowym z tytułu zbycia akcji decyduje wymagalność świadczenia

Publikacja | 14.12.2011

Taka teza wyłania się z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 148/11) z dnia 9 czerwca 2011 r. Tym samym Sąd uznał, że dla momentu powstania obowiązku podatkowego rozstrzygająca nie jest data faktycznego otrzymania tego świadczenia.

cały tekst

Prawo do rozliczenia strat podatkowych zagranicznych oddziałów w Polsce

Publikacja | 14.03.2011

Polska spółka posiadająca zagraniczny oddział w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uprawniona do rozliczenia straty podatkowej tego oddziału w swoich rozliczeniach podatkowych (w Polsce), jeżeli nie jest możliwe jej rozliczenie w kraju położenia oddziału.

cały tekst

Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy najmu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Publikacja | 11.03.2011

Na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Po 748/10) i odmówił przyznania racji argumentom podatnika.

cały tekst

Refakturowanie ubezpieczenia przez leasingodawcę

Publikacja | 24.12.2010

W dniu 8 listopada 2010 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów dotyczącą zasad refakturowania kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez leasingodawcę (sygn. akt I FPS 3/10).

cały tekst

Zagraniczny oddział polskiej spółki rozliczy swoją stratę w kraju

Publikacja | 16.08.2010

Ustawa o CIT w nierówny sposób traktuje straty podatkowe zagranicznych zakładów polskich spółek.

cały tekst