Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wspiera klientów PZU w kompleksowej obsłudze cyberincydentów

19.05.2020

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner
Paweł Gruszecki
Karolina Kulikowska

Z przyjemnością informujemy, że w ramach długofalowej współpracy jaka została nawiązana pomiędzy PZU S.A. a kancelarią DZP, nasza kancelaria zapewnia klientom ubezpieczyciela wsparcie prawne w trakcie obsługi incydentów bezpieczeństwa komputerowego. W ramach obsługi incydentów PZU zapewnia także swoim klientom wsparcie ekspertów od cyberbezpieczeństwa oraz public relations.

Jak zauważa Paweł Gruszecki, Counsel w Praktyce IP&TMT oraz koordynator prac w ramach projektu: „Wszystkie trzy wymienione powyżej obszary działania (tj. prawny, bezpieczeństwo IT oraz medialny) wymagają koordynacji ponieważ mają wobec siebie charakter komplementarny czyli ściśle się uzupełniają. Obsługa prawna nie dokona bowiem należytej oceny prawnej stanu faktycznego bez uprzedniego uzyskania informacji ze strony dedykowanego personelu do spraw cyberbezpieczeństwa. Wsparcie medialne (ochrony wizerunku) z kolei powinno uwzględnić w trakcie swoich prac zarówno rezultaty działań zespołu prawnego jak i zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa.”

Zdaniem Aleksandry Auleytner, Partnera i Szefa Praktyki IP&TMT: „Wsparcie prawne obsługi incydentów ma pozwolić na odpowiednią kwalifikację incydentów oraz sporządzenie rekomendacji w zakresie potencjalnych działań następczych jak np. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wypowiedzenie umów nierzetelnych podwykonawcom lub obrona interesów przedsiębiorcy dotkniętego incydentem w przypadku zaistnienia ryzyka wystąpienia wobec niego z roszczeniami ze strony kontrahentów lub konsumentów”

„Nie bez znaczenia pozostanie także ocena o charakterze prawno-technicznym w zakresie tego czy przedsiębiorca dotknięty incydentem w jakimś stopniu nie dopuścił się naruszenia przepisów obowiązującego prawa np. poprzez brak wdrożenia środków zaradczych, które są odpowiednie i zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający stwierdzonemu ryzyku. W takim przypadku wsparcie prawne może także obejmować reprezentowanie ubezpieczonego w trakcie postępowania przed właściwymi organami nadzorczymi.” – dodaje Karolina Kulikowska, Associate z Praktyki IP&TMT.

Bądź na bieżąco z DZP