Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało przy sprzedaży EMC Instytut Medyczny S.A.

01.08.2013

Praktyka Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych doradzała rodzinie Gerber przy sprzedaży kontrolnego pakietu akcji EMC Instytut Medyczny S.A., największego w Polsce właściciela szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych.

EMC, założona ponad 10 lat temu, prowadzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Doradztwo DZP obejmowało również zorganizowanie procesu składania ofert i udział w procesie ich oceny, ustalenie zasad dalszego aktywnego zaangażowania założyciela spółki – Pana Piotra Gerbera w jej działalność oraz zapewnienie finansowania spółki przez fundusze z grupy Penta, DZP zapewniło także doradztwo regulacyjne związane z transakcją.

Sprzedaż EMC Instytut Medyczyny S.A. była największą, po nabyciu Luxmed przez Bupa, tego typu transakcją na rynku usług medycznych w tym roku.

Z ramienia kancelarii DZP klientowi doradzali eksperci z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych – Andrzej Foltyn, Szef Praktyki, Magdalena Skowrońska i Jarosław Chojnacki.

Bądź na bieżąco z DZP